VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELEM ŠKOLY

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších úprav, na den 9. 5. 2019 „volný den“. Volný den je vyhlášen z provozních důvodů (školení všech zaměstnanců školy).
Děkujeme za pochopení. Tomáš Kolesa

Vytisknout