Ekoprogram - návštěva Frýdecké skládky

Dne 11. 4. 2019 navštívili žáci naší školy v rámci Dne Země Frýdeckou skládku. Na programu byla exkurze na třídící lince v Lískovci. Zde se žáci mohli seznámit s procesem třídění plastových odpadů, jejich lisováním a následným převozem, zvážili se na provozní váze, prohlédli si celý areál i s vozovým parkem. Přímo ve frýdeckém areálu skládky pak zhlédli zajímavý dokument o tomto provozu a následně jsme vyšlapali uměle navršený kopec, pod jehož povrchem se skrývá nepřeberné množství netříděného odpadu. Nahoře se přímo podívali na samotný proces, jak takový kopec odpadků vzniká. Spousta všudypřítomných racků jim k tomu vesele prozpěvovala.
Žáci si tímto uvědomili důležitost separace odpadních produktů a odjížděli s dobrým předsevzetím pomoci chránit naši planetu.

Vytisknout