Víte, nevíte?

Rád bych vás touto cestou seznámil s tím, co se dělo, děje a bude dít v ZŠ a MŠ Pržno. V letošním školním roce jsme vypracovali vizi školy, která se opírá o naše hodnoty a také o hodnoty a potřeby rodičů. Hodnoty rodičů nám ukázal dotazník, kde mezi hlavní priority patří kvalita vzdělávání a vztahy ve škole (žák – žák, žák učitel, učitel – učitel, učitel – rodič a další).
V srpnu 2018 jsme na dvoudenním pracovním setkání všech zaměstnanců školy vytvořili vizi školy s názvem „Vy s námi, my s vámi“ a tuto vizi průběžně revidujeme a přizpůsobujeme podmínkám a potřebám školy, a pokud se nějak dramaticky nezmění okolnosti, rádi bychom v horizontu 5 let splnili její hlavní cíle.
Naše vize se opírá o tyto hlavní priority:

  • kvalitní a efektivní výchova a vzdělávání
  • spolupráce mezi všemi zaměstnanci a komunitou školy
  • škola je otevřeným prostorem
  • škola si zakládá na rodinném a zdravém prostředí

V letošním roce jsme se zaměřili na kvalitu vzdělávání, všichni pedagogové ZŠ prošli školením RWCT -Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které zavádějí do praxe. Ve škole pracuje mentor, který nabízí kolegiální podporu všem pedagogům. Pracujeme taky na profesním standardu pedagogů. V posledních letech se nám daří mimořádně spolupracovat s mateřskou školou, která se letos věnovala spolupráci s místní komunitou. 
Pro příští rok se chceme zaměřit na rozvoj spolupráce mezi školou, školkou a školní družinou tak, abychom efektivně přenášeli dobrou praxi napříč celou školou. Dalším cílem je propojení školy s reálným životem a rádi bychom podpořili u žáků profesní orientaci. 
…tak už víte? Kdo potřebuje vědět více, je u nás vítán.

Tomáš Kolesa ř.š.

Vytisknout