Informace pro rodiče, kteří mají zájem o inkasní platbu stravného

nutno provést tyto úkony:

  • zřídit povolení k inkasu ve své bance ve prospěch účtu školy č. 105314444/0300
  • inkasní platba ke dni 25. v měsíci (bude to platba za následující měsíc)
  • výše inkasa – povolení majitele účtu 900,- Kč, vždy se stáhne částka za následující měsíc, mínus přeplatek za minulý měsíc k 25. dni
  • povolení k inkasu se doručí pracovnici školní jídelny do 15. dne v měsíci s tel. číslem zákonného zástupce buď osobně nebo na e-mail vedoucí školní jídelny (1zsfm.cz – kontakty – vedoucí ŠJ)
  • rodiče si nadále musí hlídat a odhlašovat – nemoc dítěte

       - dovolená

       - výlety

       - ozdravné pobyty dítěte

      - další informace zodpovíme na tel. čísle školní jídelny 558 445 340

JAKÉKOLIV ZMĚNY (odchod na jinou školu, ukončení školní docházky, stěhování) NUTNO HLÁSIT NA VÝŠE UVEDENÉ TEL. ČÍSLO NEBO NA E-MAIL VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI

Vytisknout