Zápis do MŠ - přijatí žáci

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2023 – 2024

01/2023            ano

02/2023            ano

03/2023            ano

04/2023            ano

05/2023            ano

06/2023            ano

07/2023            ano         

08/2023           ano

09/2023           ano

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 ods.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

V Pržně 15. 5. 2023                                      Naděžda Ivánková

Vytisknout