První školní den

V pondělí 4. září 2023 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme nový školní rok. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8:00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy, proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7:45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Eva Zajacová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:45 hodin.  Následující den tj. úterý 5. 9. 2023 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11:30 hodin.

Od středy 6. 9. 2023 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. V úterý 5. 9. 2023 začíná provoz ve školní družině (6:10 h – 7:45. h, 11:40 h – 16:30 h).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána za září – prosinec 2023 a za leden - červen 2023 nově stanovuje obec Pržno. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2023. Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 4. září 2023, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc. Od roku 2024 stanoví školné obec Pržno.

Vytisknout