Návrat do družiny

Během distanční výuky jsme často slýchávali otázku: „Paní učitelko, kdy už půjdeme do školy?“ A 12. dubna jsme se dočkali my i děti. Nutnost testování a omezení provozu bereme jako daň za návrat do škol a snahu ochránit zdraví všech.

A jak probíhal návrat do družiny? Prioritou bylo vytvoření bezpečného prostředí pro upevňování kamarádských vztahů a podpora vzájemné tolerance. Během komunitních kruhů jsme si povídali o tom, na co se děti nejvíc těšily, co jim scházelo, když byly doma a mohli jsme se vidět jen přes monitor. Ze svých podnětů pak vytvářely strom splněných přání a také diskutovaly o tom, jak společně jednotlivá přání naplňovat. V dalších dnech se děti snažily své nápady přenést na papír. Vzniklé výtvarné práce dokreslují potřebu dětí setkávat se nejen ve škole, ale i odpoledne při zájmové činnosti a společných hrách na dětském hřišti a v příjemném prostředí na Akátku.

Vytisknout