Dobytí Čupku severní stěnou

Ve čtvrtek 27. 9. se v naší škole neučilo, protože učitelé se šli učit do nějaké jiné školy. S batůžky a dobrou náladou jsme se vydali na Čupek (523 m. n. m.). Během cesty byly děti rozděleny do skupin plnily úkoly nebo přemýšlely nad hádankami, které obdržely spolu s taškou na poklady lesa. Cílem naší expedice bylo prověřit týmovou spolupráci, hravou formou a prožitkem upevnit znalosti o přírodě a udělat něco pro své zdraví. Na vrcholu Čupek čekalo všechny vyhodnocení. Sestup dolů do Hodoňovic si děti zpříjemnily válením sudů, cestou přes pískovnu či zastávkou u koní. Po návratu do školy byl pro nás připraven oběd. Znavení, ale šťastní jsme si vyměňovali zážitky z vydařené akce. Děkujeme rodičům a prarodičům - šerpům za pomoc s budováním výškových táborů!!!

 

 

Vytisknout