Čtenářská dílna v knihovně ve Frýdlantu n.O.

Čtenářská dílna v knihovně ve Frýdlantu n.O.  pro žáky z 1. a 2. třídy byla jako obyčejně velmi zajímavá. Děti se dostaly prostřednictvím knížek mezi zvířata, pozorovaly jejich vlastnosti, zajímaly se, co které umí a s kým se kamarádí,  s kým ne a proč.
Setkaly se se slonem, veverkou a mravencem. Tito tři kamarádi, ač každý jiný, přece si rozuměli, navzájem si pomáhali a zažívali pěkné příhody. Prožitek ve čtenářské dílně jistě ještě zlepší kamarádské vztahy v naší třídě a navíc bezpochyby přivede další děti k lásce ke knize a její četbě.

Vytisknout