Škola v přírodě aneb když se děti učily ve Faunaparku

V pondělí 10. 6. probíhala výuka našich nejmenších školáků poněkud netradičně, neboť děti vědomosti a dovednosti získané ve škole využívaly v praxi.
Při návštěvě Faunaparku  žáci zvládli tyto úkoly:

  • připravili záhonky na výsadbu sazenic slunečnice, které předtím ve škole sami vypěstovali
  • zasadili slunečnice a každý si svou označil vlastnoručně vyrobenou vizitkou
  • vyčistili od plevele část chodníku a dokázali, jak jsou zruční
  • poznali stromy, keře a rostliny, o kterých se učili v prvouce
  • seznámili se s novými rostlinami (např. s jinanem dvojlaločným,  s liliovcem tulipánokvětým)
  • zjistili, proč na mnohých zahrádkách uhynul y buxusy (zimostrázy)

Den ve Faunaparku  byl naplněn sluníčkem a pohodovou pracovní atmosférou.  V závěru „školy v přírodě“ si děti slíbily, že už nikdy neodhodí papír nebo jiné odpadky na zem a budou společně chránit čistou přírodu.

 

Vytisknout