Informace - školné v MŠ a ŠD

Úplata - školní družina
Vrácení úplaty za měsíce, kdy bude základní škola uzavřena (ŠD mimo provoz) bude probíhat na konci měsíce června 2020.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno bude z důvodu mimořádných opatření stanovena takto:

Březen 2020           200,-
Duben 2020            0,-

Přeplatky, které jste již uhradili na účet školy, budeme vracet v červnu 2020. O platbě za květen a červen 2020 Vás budeme včas informovat.

Vytisknout