Testy České školní inspekce

Na přelomu května a června byli všichni žáci 5. třídy testování Českou školní inspekcí a to ve třech kateogoriích. První testem byly Dovednosti usnadňující učení, následoval test z Českého jazyka a posledním testem byla Matematika. Testů se zúčastnilo okolo 50 000 žáků z celé ČR. Žáci ze ZŠ Pržno obstáli skvěle. Byli nadprůměrní ve všech sledovaných oblastech, což ukazuje na to, že pracujeme a vedeme žáky velmi dobře a že i když se jedná o žáky ze sloučených ročníku, kvalitu výsledků to neovlivňuje.

Vytisknout