Výsledky testování ČŠI

I letos Česká školní inspekce testovala žáky naší školy. Testované oblasti byly:

  • Čtenářská gramotnost žáků 5. třídy, kde žáci dosáhli vysoce nadprůměrných hodnot vůči celostátnímu průměru
  • Dovednosti usnadňující učení žáků 5. třídy, kde žáci dosáhli nadprůměrných hodnot ve všech testovaných oblastech

Tyto výsledky opakují dobré výsledky testování z roku 2021-2022, což je jednoznačná známka, která ukazuje na kvalitu výuky v ZŠ Pržno. Výsledky v Čtenářské gramotnosti lze hodnotit jako vynikající.

 

Vytisknout