Navštěva hasičů

Pátek 13. 10. 2017 byl pro učitele i žáky 3. -5. ročníku velmi zajímavý a poučný. Navštívili jsme Stanici integrovaného záchranného systému v Nošovicích. Bohužel jsme se nedostali do policejní sekce, o to víc nám vše vynahradili požárníci. Program pro nás připravili vskutku pestrý. Prohlídka vozu záchranné služby, požárního vozu, vstup na plošinu, technické vybavení auta zaujalo nejen kluky, i děvčata se drala dopředu. Přenos sedmdesátikilové figuríny si vzali na starost už jen silní hoši.
Návštěva požární haly a přilehlých prostor včetně kuchyně, posilovny, posluchárny byla zakončena četbou pohádky s hasičskou tématikou. Sjezd hasičů po nerezové tyči žáky nadchl, stejně tak jako možnost vyzkoušet si přímý zásah plastových lahví požární hadicí.
Na závěr si děti mohly zahrát fotbálek na přilehlém hřišti nebo přejít kladinu či přelézt překážkové stěny. Ať se našim záchranářům daří a všem přejeme, aby jejich pomoc potřebovali co nejméně.

Vytisknout