Vánoční zpívání v kostele

Hvězdy svítily a vzduch se chvěl. Ve středu 13. prosince se v pozdním mrazivém odpoledni scházeli všichni , kteří byli zvědaví, co si pro ně naši nejmenší přchystali. Již potřetí připravila škola ve spolupráci s farností pěknou kulturní akci s názvem" Vánoční zpívání v kostele". Koledy, vánoční písně a básničky připravili peagogové nejen s dětmi z mateřinky, ale i peagogové se školáky. Obohacení programu bylo jistě vystoupení žáků, které nacvičila p. Dvořáková. V 17 hodin za doprovodu varhan, na které nás doprovázela Tereza Janešíková, vše utichlo. Všichni s e zaposlouchali do zpěvu Denisky Krupové, Alice Slováčkové, bývalých žaček naší školy a ostatních dětí. Všem patří velké díky za pomoc při nácviku. Po koncertu si všichni přáli klidné prožití Vánoc, odcházeli do svých domovů plni dojmů z prožitého večera a plni vánoční atmosféry.

Vytisknout