Sférické kino

Přijelo k nám sférické kino, ve kterém je divákům dána možnost nejen sledovat, ale i zažít neuvěřitelné události a to v obrovské látkové kopuli, do které se vstupuje tajemným otvorem.
Sférické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to jen "suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.
Vědci prokázali, že konvexní obraz, stejně jako jasné barvy, má pozitivní vliv na lidský centrální nervový systém a také na emoční a fyziologický stav. Film nejen láká diváky do zajímavějšího světa, ale i předá mnoho informací, které si lidé zapamatují mnohem lépe než při sledování filmu v televizi či klasickém kině.
Filmy zahrnují širokou škálu věd - vědy fyzikální, o živé přírodě, o Zemi a vesmíru, o technice, o historii, společenské vědy, atd. My jsme postupně zhlédli filmy z cyklu „Přátelé“ a to Přitažlivost zemská a Lidské tělo. A že byly opravdu zajímavé, o tom svědčilo absolutní ticho a soustředěná pozornost našich malých diváků.

Vytisknout