Putovní výstava v OC Frýda - „Objevy a vynálezy“

Pár dnů před jarními prázdninami v úterý 6. února jsme s žáky 2. až 5. ročníku stepovali v zatím nejchladnějším letošním zimním dni na nádraží a vyhlíželi zpožděný vlak, který nás odvezl do Frýdku, kde bchodní centrum pořádalo putovní výstavu Vynálezy a objevy, na niž jsme byli pozváni.
Okružní cesta koridorem centra byla zpestřena různými exponáty, na kterých si žáci mohli vyzkoušet pokusy nebo si přečíst zajímavý komentář. Exponáty se týkaly jak technických vynálezů, tak zajímavostí z biologie i samotného lidského těla. 
Celou výstavou nás provázela průvodkyně, díky níž se děti dověděly ještě navíc některé informace nebo si mohly vědomostně zasoutěžit a získat malou odměnu. Tou byla i sladká tečka na závěr.

Vytisknout