Informace o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pržno od školního roku 2018/2019

Do MŠ Pržno, která je součástí příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO byly přijaty děti s registračními čísly:

MŠ 01/2018
MŠ 02/2018
MŠ 03/2018
MŠ 04/2018
MŠ 05/2018

V Pržně 14. 5. 2018    

Tomáš Kolesa - ř.š.

 

Vytisknout