Kouzelník

Děti černé, žluté, bílé, každé v jiném světadíle a přesto mají něco společného. Je to Den dětí, který připadá každý rok na 1. června. Děti v naší MŠ a ZŠ dostaly k svému svátku vystoupení kouzelníka Aleše Krejčího. Ten ve svém programu propojil moderní iluze, psychologii, hypnózu, napětí i humor. Spolupracoval nejen s dětmi na jevišti, které se staly součástí kouzel, ale zároveň i s celým publikem. Nejvíce děti ale i p. učitelky zaujalo kouzlo s penězi. Škoda, že kouzelník třepal Aničce Václavíkové s copánkem tak krátce, mohli jsme si ve škole přilepšit. Větší děti tajemství kouzelníka prokoukly a již o přestávce se z nich stávali iluzionisté. Vystoupení se nám moc líbilo.   

                             

Vytisknout