Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice

Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Nošovice a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.

Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.

Školy zapojené do projektu:

 • Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Frýdek – Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, p.o.
 • Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
 • Základní škola a Mateřská škola Bruzovice

Vytisknout

Personální podpora ZŠ a MŠ Pržno

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007804

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/2.1 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
I/2.3a - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská pregramotnost
I/2.3b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost
I/2.4 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
II/2.6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Čtenářská gramotnost
II/2.6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Matematická gramotnost
II/2.6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Cizí jazyky
II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 542 072,00
Dotace EU 460 761,19
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 81 310,81
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

09/2017 – 8/2019

Logo OP VVV MŠMT ČR

Vytisknout

 • 1
 • 2