Distanční vzdělávíní - informace

Vážení rodiče a žáci
Situace je nepřející nicméně ne tragická. Od úterka 20.10. bude online výuka prostřednictvím aplikace Meet. Rozvrh vysílání dostanete od svých třídních učitelů emailem.
V pátek a pondělí dopoledne máme zajištěno vzdělávání pro učitele, abychom kromě Meet používali i Google Classroom a s ním související věci k online výuce. V pondělí 19. 10. v 17:00 se zkusíme s Vaší pomocí spojit s žáky (instrukce pošleme emailem).
S pozdravem Tomáš Kolesa

Vytisknout

Opatření

Vážení rodiče

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. To znamená, že škola i školka budou uzavřeny.

Děkuji za pochopení

Tomáš Kolesa

 

Vytisknout

3D tisk ve škole?

Navazuji na předchozí článek s anketou a změnách v ICT nastavení školy. Dnes mi volali z Prusa Research 3D printers a sdělili mi dobrou zprávu. Naše škola byla vybrána v programu pro školy,  do kterého jsem školu přihlásil...tak už se těšíme na získávání dalších dovedností!

Tomáš Kolesa

 

Vytisknout

Dotazník - výuka během Covid a po něm

Vážení rodiče

Děkuji vám za čas, který jste strávili s dotazníkem. Získali jsme z něj velmi cenné informace, které použijeme nejen k lepší distanční výuce, která vázla hlavně na hardware a software, který měla škola k dispozici. Děkujeme i za povzbudivá slova a konstruktivní kritiku.  Věřím, že plošná distanční výuka nebude potřeba.

Intenzivně pracuji na vytvoření školního řešní G-suite, Google classroom atd. V říjnu začínáme se školním zaměstnanců, platforma je již po schváleních ze strany Google a škola je zaregistrována i u Appple, abychom mohli využívat digitální technologie a programy nejen tady ve škole při práci, ale třeba i pro začlenění dětí, které jsou doma a nemohou do školy zrovna chodit.

Výsledky z dotazníku naleznete ke stažení zde.

Tomáš Kolesa

Vytisknout

První školní den

V úterý 1. září 2020 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2020 - 2021. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy (naproti vstupu ze dvora), proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Dagmar Stýskalová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:30 hodin. Následující den tj. středa 2. 9. 2019 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin. Od čtvrtku 3. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. Ve středu 2. 9. 2020 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od úterka 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od středy 2. 9. 2020 (stravné se platí pouze v úterý 1. 9. 2019 od 6:30 - 9:00 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2020 a za leden - červen 2021. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2020 (20. 1. 2021). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2020, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout