Orientační běh ve škole

Za krásného počasí se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili závodu v orientačním běhu, který nám připravil oddíl OB z Frýdku-Místku 1.10.2021. Děti závodily v okolí školy. Naši nejmenší běhali po fáborkách a mapu měli v ruce " pro jistotu", čtvrťáci a páťáci však již měli opravdový závod a zopakovali si, co se už o práci s mapou naučili, hledali kontroly a do průkazek značili správné kódy. Všichni účastníci a hlavně vítězové dostali odměny, na fotografiích vidíme jejich veselé tváře. Koho sport zaujal, může navštěvovat kroužek OB, který na naší škole již šestým rokem pracuje. 

Vytisknout

Výuka ve Faunaparku

Ve dvou po sobě jdoucích dnech - 23. a 24. 9. - naši žáci z 2.- 5. ročníku  navštívili frýdeckomístecký Faunapark, kde se zúčastnili výukového programu v přírodě. Zopakovali si svoje znalosti o bylinách, stromech i živočiších, kteří žijí v lesích středního pásu, tedy v Evropě. Pozorovali houby, hledali hmyz, určovali květenu. Jako úplně první návštěvníci si vyzkoušeli dendrofon, což je pomůcka rozšiřující znalosti o stromech za využití zvuků dřeva.

Vytisknout

Beseda o cestování

Na začátku školního roku 9. září -  přišla za čtvrťáky a páťáky na návštěvu maminka Filipa, paní Křivová a vyprávěla o cestě na Island a na Srí Lanku. Děti se dozvěděly zajímavosti o těchto velmi odlišných zemích, porovnávaly je co do počtu obyvatel, přírodních podmínek i způsobů stravování a vyslechly si velmi zajímavé příhody z cestování po obou exotických zemích. Paní Křivové patří velké poděkování.

Vytisknout

Volby do Školské rady a schůzky rodičů

Celoškolská schůze pro rodiče se koná v úterý 19. 10. 2021 v 16:30 v ZŠ (společná v jídelně a pak ve třídách s TU), kde mimo jiné proběhnou i volby do ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ a MŠ  Pržno. Pokud byste chtěli v této radě pracovat a zúčastnit se voleb za zákonné zástupce, přihlašujte se mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky 776 045 011 nebo osobně v ZŠ. Náplň činnosti najdete na http://www.zsprzno.cz/skolska-rada
T. Kolesa

Vytisknout

První školní den

Ve středu 1. září 2021 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme tak nový školní rok. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy (naproti vstupu ze dvora), proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Alena Garbová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:45 hodin.  Následující den tj.čtvrtek 2. 9. 2021 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin.

PCR - testy budou absolvovat žáci 2. - 5. tř. 1. 9. a ve čtvrtek 2. 9. pak prvňáci před první vyučovací hodinou. Další test bude 6. 9. 2021 na konci 1. vzučovací hodiny.

Od pátku 3. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od středy 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od středy 2. 9. 2021 (stravné se platí pouze ve středu 1. 9. 2021 od 6:30 - 9:00 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2021 a za leden - červen 2022. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2021 (20. 1. 2022). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2021, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout

Prázdninové přání

Vážené děti a rodiče,
přejeme Vám prázdniny plné skvělých zážitků, zajímavých poznání, nových nečekaných objevů, radostí a přátelství.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu!

Vaše ZŠ, MŠ a ŠD

Vytisknout