Koronavirus - obecné

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Vytisknout

Čteme a poznáváme pohádkové hrdiny

V letošním školním roce v rámci spolupráce 1. třídy a předškoláků naší mateřinky realizujeme také projekt „Čteme a poznáváme pohádkové hrdiny “.
Nejen, že se vzájemně navštěvujeme ve třídách při výuce, ale jednou z aktivit jsou také pravidelné návštěvy místní knihovny. P. knihovnice vždy připraví zajímavý program na již předem vybrané téma, kde děti i žáci aktivně prohlubují své znalosti a dovednosti čtenářské gramotnosti.
Při poslední návštěvě mile překvapili prvňáčci svým plynulým čtením ze Slabikáře, kterému se naučili za pouhých 5 měsíců školní docházky. Všichni čtenáři si odnesli zajímavé odměny – knihy nebo časopisy. I předškolákům se velmi líbilo povídání o povoláních dospěláků, zvláště pak praktická část, kde si mohli vyzkoušet kostýmy různých profesí.
Žáci 1. třídy i děti MŠ si skvěle vedli v rozboru, reprodukci i ve vzájemném sdílení informací o čteném textu. Ve výuce klademe důraz, aby děti porozuměly čtenému.
Už nyní se těšíme na další společná setkání při různých aktivitách a činnostech v naší hezké knihovně. Tímto děkujeme p. knihovnici za trpělivost a pečlivě připravené lekce.

Vytisknout

Už známe naše ilustrátory

Naše děti 10. 1. zažily v knihovně FnO opět velice zajímavou knihovnickou lekci. Tentokrát se zábavnou formou seznámily s našimi nejznámějšími ilustrátory dětských knížek. Zajímavostí bylo, že k ilustracím přiřazovaly i fotografie samotných ilustrátorů a tak se například dozvěděly, že Radek Pilař se velice podobá Rumcajsovi, kterého maloval. Když děti úspěšně přiřadily k Adolfu Bornovi obrázek Macha a Šebestové, s chutí si zazpívaly písničku „My jsme žáci 3. B“.
Jelikož děti znaly většinu ilustrací z Večerníčků, bylo pro ně velkou zajímavostí, že Večerníček letos v lednu oslavil 55 let a že jeho „tatínkem“ je Radek Pilař.
Na závěr měly děti možnost porovnat stejnou knihu vyzdobenou obrázky různých ilustrátorů, kdy si uvědomily, že obrázek je pro dětského čtenáře ve výběru knížky často rozhodující.

Vytisknout

Předškoláci s družinou společně

V letošním školním roce jsme se rozhodli pro realizaci projektu " Předškoláci s družinou společně", v rámci kterého děti z mateřinky pravidělně navštěvují školní družinu, seznamují se s novými prostory, stavebnicemi a organizací samotnou a naopak žáci školní družiny se vracejí zavzpomínat na mateřskou školu. V lednu jsme tvořili prostorové stavby z dřevěných dílků a kamarádi z družiny naučili děti, jak skládat lego přesně podle návodu. Už nyní plánujeme společné akce a výlety. Moc se na ně těšíme.

Vytisknout

pour féliciter 2020

Dobrý den, 
rád bych Vám jménem nás všech srdečně popřál krásný, šťastný a úspěšný rok 2020. Rok plný zdraví, dobrých nápadů, nových objevů, myšlenek a zážitků.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího ZŠ a MŠ Pržno a Tomáš Kolesa ř.š.

pf2020

Vytisknout