Atletický trojboj 2019

Ve středu 12. června se konal ve sportovním areálu ZŠ Čeladná za krásného počasí Atletický trojboj 2019. Celá soutěž měla spád a náboj, který jí dávaly i kvalitní sportovní výkony. Naši školu reprezentovalo celkem devět dětí. Jednotlivé úspěchy zaznamenali:

  1. místo: Šimon Václavík – 4. třída
  2. místo: Antonín Matýsek – 2. třída
  3. místo: Adéla Slováčková – 5. třída
  4. místo: Vojtěch Rýznar – 5. třída

Vytisknout

Setkání s Limetkou

Setkání s Limetkou po roce proběhlo 27.5. To za námi na hřiště opět přijela paní Manďáková s koníkem Limetkou a všechny děti ze třídy povozila. My jsme Limetce za svezení přinesli suché pečivo , jablíčka a mrkev. 
 Ani se nám nechtělo věřit, že už uběhl celý školní rok od chvíle, kdy jsme se naposledy viděli. Hodně jsme se toho od té doby naučili: prvňáčci zvládli všechna písmena nejen napsat, ale i přečíst, dovedou sčítat a odčítat do 20, druháci se seznámili s násobilkou, celou polovinu už slušně umí, přečetli si nejednu knihu a v českém jazyce už dokáží  pěkně psát (někdy i bez chyb). 
To vše ale ještě zlepší v novém školním roce. Ten je však daleko, protože jsou před námi PRÁZDNINY  a na ty se moc těšíme.

Vytisknout

Škola v přírodě aneb když se děti učily ve Faunaparku

V pondělí 10. 6. probíhala výuka našich nejmenších školáků poněkud netradičně, neboť děti vědomosti a dovednosti získané ve škole využívaly v praxi.
Při návštěvě Faunaparku  žáci zvládli tyto úkoly:

  • připravili záhonky na výsadbu sazenic slunečnice, které předtím ve škole sami vypěstovali
  • zasadili slunečnice a každý si svou označil vlastnoručně vyrobenou vizitkou
  • vyčistili od plevele část chodníku a dokázali, jak jsou zruční
  • poznali stromy, keře a rostliny, o kterých se učili v prvouce
  • seznámili se s novými rostlinami (např. s jinanem dvojlaločným,  s liliovcem tulipánokvětým)
  • zjistili, proč na mnohých zahrádkách uhynul y buxusy (zimostrázy)

Den ve Faunaparku  byl naplněn sluníčkem a pohodovou pracovní atmosférou.  V závěru „školy v přírodě“ si děti slíbily, že už nikdy neodhodí papír nebo jiné odpadky na zem a budou společně chránit čistou přírodu.

 

Vytisknout

Čtenářská dílna v knihovně ve Frýdlantu n.O.

Čtenářská dílna v knihovně ve Frýdlantu n.O.  pro žáky z 1. a 2. třídy byla jako obyčejně velmi zajímavá. Děti se dostaly prostřednictvím knížek mezi zvířata, pozorovaly jejich vlastnosti, zajímaly se, co které umí a s kým se kamarádí,  s kým ne a proč.
Setkaly se se slonem, veverkou a mravencem. Tito tři kamarádi, ač každý jiný, přece si rozuměli, navzájem si pomáhali a zažívali pěkné příhody. Prožitek ve čtenářské dílně jistě ještě zlepší kamarádské vztahy v naší třídě a navíc bezpochyby přivede další děti k lásce ke knize a její četbě.

Vytisknout

Zdravý týden v 1. a 2. třídě (13. -17. 5.)

Akci představujeme prostřednictvím fotografií:
1. Máme zdravé svačiny – seznamování s „potravinovou pyramidou“

2. Vyrábíme zdravé jídlo – zelenino-ovocný nápoj „smoothie“

3. Projekt Zdravá pětka – pět zásad výživy vedoucích k tomu, abychom byli zdraví


4. Výroba talíře s jídlem lahodícímu oku

Vytisknout

Humanitární den na naší škole

V pátek 10. 5. 2019 se žáci naší školy se svými učitelkami prošli do vedlejší vesnice na návštěvu areálu  Baška- voda. Kromě toho, že během pochodu protáhli svá těla, v lese dýchali čerstvý vzduch a kochali se jarním zpěvem ptactva, přímo v areálu, kde se nachází soustava rybníků, pozorovali a krmili různé druhy ryb. Dověděli se i zajímavé informace o životě ryb, želv a krokodýlů, kteří v objektu také prožívají svůj život. Draví vodní savci a volavky občas komplikují rybí chov, proto jsou některé sádky zakryty sítěmi. Párek pejsků se o bezpečnost areálu také pomáhá starat. Pestré občerstvení udělalo dětem taktéž radost.

Vytisknout