Adventní doba v naší škole

Adventní období v naší škole začalo hned prvního prosincového dne, kdy jsme přivítali všechny děti i dospěláky nejen z Pržna na vyhlášeném předvánočním jarmarku. Nepřeberné množství vánočních ozdob, perníčků, stromečků, dobrůtek, adventních věnců i vánočních štěstíček obdivovali všichni příchozí. Příprava a organizace vánočního jarmarku bývá pro všechny děti i pracovníky školy velmi náročná. Nemalou zásluhu na přípravě mají rovněž rodiče, kterým touto cestou velmi děkujeme. Kromě návštěvy svatého Mikuláše, který se svou družinou přijel ke škole tentokráte neobvykle na koni, všechny přítomné potěšilo vánoční zpívání malých dětí i školáků. V tělocvičně pak děti mohly Mikuláši zpívat a recitovat a podle zásluh dostaly sladký balíček. Chtěli jsme připomenout všem lidem, že adventní doba není jen o nakupování, ale hlavně o rozjímání a setkávání.

Rádi bychom popřáli všem dětem, rodičům i občanům obce Pržno v novém roce 2019 hlavně pevné zdraví, štěstí, veselou mysl a mnoho úsměvů na tváři.

Vytisknout