VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELEM ŠKOLY

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších úprav, na den 29. 9. 2023 „volný den“. Volný den je vyhlášen z provozních důvodů (oprava schodiště).

Vytisknout

První školní den

V pondělí 4. září 2023 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme nový školní rok. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8:00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy, proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7:45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Eva Zajacová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:45 hodin.  Následující den tj. úterý 5. 9. 2023 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11:30 hodin.

Od středy 6. 9. 2023 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. V úterý 5. 9. 2023 začíná provoz ve školní družině (6:10 h – 7:45. h, 11:40 h – 16:30 h).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána za září – prosinec 2023 a za leden - červen 2023 nově stanovuje obec Pržno. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2023. Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 4. září 2023, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc. Od roku 2024 stanoví školné obec Pržno.

Vytisknout

Škola dostala skvělé vysvědčení

S radostí oznamujeme, že díky ankety a odpovědí rodičů, dostala škola krásné vysvědčení. Dotazník byl zaměřen na 4 hlavní oblasti: výkon (kvalita vzdělávání), vztahy, prostředí a klima školy 

Ve všech oblastech se škola přiblížila maximu možného. Modrý bod označuje jednotlivé výsledky čtyř oblastí, hvězdička celkový výsledek a smajlík očekávání rodičů:

V jednotlivých třídách dopadlo hodnocení takto (vše nad 20 bodů je výborný výsledek):

Vážení rodiče, děkujeme! Vy snámi, my s vámi.

Vytisknout

Výsledky testování ČŠI

I letos Česká školní inspekce testovala žáky naší školy. Testované oblasti byly:

  • Čtenářská gramotnost žáků 5. třídy, kde žáci dosáhli vysoce nadprůměrných hodnot vůči celostátnímu průměru
  • Dovednosti usnadňující učení žáků 5. třídy, kde žáci dosáhli nadprůměrných hodnot ve všech testovaných oblastech

Tyto výsledky opakují dobré výsledky testování z roku 2021-2022, což je jednoznačná známka, která ukazuje na kvalitu výuky v ZŠ Pržno. Výsledky v Čtenářské gramotnosti lze hodnotit jako vynikající.

 

Vytisknout

INFORMACE PRO RODIČE, STRÁVNÍKY

Vážení rodiče, strávníci,

Oznamujeme, že z důvodu ukončení školního roku  poslední možností pro odhlášení/přihlášení stravy na měsíc červen (čtvrtek 29.6. a pátek 30.6.) bude

středa 28.6.2023 do 7,30 hod.

Po tomto datu již nebude možno oběd odhlásit. Po tomto dni bude školní jídelna vracet případné přeplatky stravy na účty.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití prázdnin.

Vytisknout

Zápis do MŠ - přijatí žáci

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2023 – 2024

01/2023            ano

02/2023            ano

03/2023            ano

04/2023            ano

05/2023            ano

06/2023            ano

07/2023            ano         

08/2023           ano

09/2023           ano

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 ods.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

V Pržně 15. 5. 2023                                      Naděžda Ivánková

Vytisknout