Drakiáda - změna termínu!!!

Vážení
Počasí aktuálně vypadá na déšť a ten drakům nesvědčí. proto jsme se rozhodli, že Drakiáda bude přesunuta na pondělí 7. listopadu od 15:00.
Děkuji za pochopení.
Tomáš Kolesa

Vytisknout

Zvýšení cen stravného

Vážení rodiče

Od 1. 11. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného KLIK. Žádáme vás, abyste si zkontrolovali limit inkasní částky.

Děkujeme.

Vytisknout

První školní den

Ve čtvrtek 1. září 2022 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme nový školní rok. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy, proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Lidmila Mutinová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:45 hodin.  Následující den tj.pátek 2. 9. 2022 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin.

Od pondělka 5. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. V pátek 2. 9. 2022 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od čtvrtku 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od pátku 2. 9. 2021 (stravné se platí pouze ve středu 1. 9. 2021 od 6:30 - 8:30 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2022 a za leden - červen 2023. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2022 (20. 1. 2023). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2022, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout

Prázdninové přání

Ukončení školního roku je v naší škole oslavou, která je hodně veselá a zároveň malinko smutná. To proto, že se loučeníme s páťáky, kteří jdou dále do většího světa. Přejeme jim, ať je cesta přiměřeně hladká, plná poznání, nových zážitků, objevování a setkávání s novými lidmi a kamarády.
Zároveň všem přejeme krásné prázdniny a dovolené s bezpečnými návraty domů.

Vytisknout

Testy České školní inspekce

Na přelomu května a června byli všichni žáci 5. třídy testování Českou školní inspekcí a to ve třech kateogoriích. První testem byly Dovednosti usnadňující učení, následoval test z Českého jazyka a posledním testem byla Matematika. Testů se zúčastnilo okolo 50 000 žáků z celé ČR. Žáci ze ZŠ Pržno obstáli skvěle. Byli nadprůměrní ve všech sledovaných oblastech, což ukazuje na to, že pracujeme a vedeme žáky velmi dobře a že i když se jedná o žáky ze sloučených ročníku, kvalitu výsledků to neovlivňuje.

Vytisknout

Pozvánka - konzultace

Vážení rodiče
dovolujeme si vás pozvat na konzultace o tom, jak se vašim dětem a našim žákům daří. Přijďte prosím 26. dubna mezi 13:00 - 16:30.
Děkujeme a těšíme se.

 

Vytisknout