INFORMACE PRO RODIČE, STRÁVNÍKY

Vážení rodiče, strávníci,

oznamujeme, že z důvodu ukončení školního roku  poslední možností pro odhlášení/přihlášení stravy na měsíc červen ( 26., 27., 28.6.) bude úterý 25.6.2023 do 7,30 hod. Po tomto datu již nebude možno oběd odhlásit. 

Po tomto dni bude školní jídelna vracet případné přeplatky stravy na účty.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití prázdnin.

Monika Squerzi - vedoucí ŠJ

Vytisknout

Adaptační kurz s lyžováním

V prvních dnech letošního ledna se žáci čtvrtého a pátého ročníku základní školy v Pržně, zúčastnili adaptačního kurzu s lyžařským výcvikem. Adaptační kurz a lyžařský výcvik se konal na Bílé Mezivodí, kde na lyžaře a snowboardisty čekala perfektně připravená sjezdovka. Obec Pržno pomohla všem žákům a hlavně rodičům tím, že uhradila polovinu nákladů na pobyt, dopravu a vleky.
Celý týden děti prožily intenzivní lyžařský a snowboardový kurz, který byl veden zkušenými instruktory. Instruktoři se zaměřovali na správnou techniku, bezpečnost na svahu a rozvoj dovedností potřebných pro pohyb na sjezdovce. Děti postupně získávaly jistotu na lyžích a snowboardech a začínaly si užívat radost z těchto zimních sportů. Byly rozděleny do skupin podle svých dovedností, což zajistilo optimální výuku pro každého účastníka. Své dovednosti si následně otestovaly ve čtvrtek, kdy na ně čekal závod ve slalomu na lyžích i snowboardech. Závěrečný ceremoniál přinesl radost a ocenění pro všechny účastníky. 
Během celého pobytu děti provázel doprovodný program, při kterém se mohly zasmát a zpestřit si tak den, třeba hrou na tanky, škatulata hejbejte se, týmové hry a nebo vytváření vlajky svého týmu s nácvikem divadelního představení. K dispozici měly také stolní hry a hrály si nejen uvnitř, ale i venku. Počasí nám přálo, úrazy se nám vyhly a tak se můžeme těšit na příště.

Vytisknout