INFORMACE PRO RODIČE, STRÁVNÍKY

Vážení rodiče, strávníci,

Oznamujeme, že z důvodu ukončení kalendářního roku bude posledním dnem pro odhlášení/přihlášení stravy na prosinec úterý 20. 12. 2022 do 7:30 hod.
Po tomto datu již nebude možno oběd odhlásit. Tento den bude školní jídelna vracet případné přeplatky stravy na účty.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků přeje Školní jídelna.

Vytisknout

Drakiáda - změna termínu!!!

Vážení
Počasí aktuálně vypadá na déšť a ten drakům nesvědčí. proto jsme se rozhodli, že Drakiáda bude přesunuta na pondělí 7. listopadu od 15:00.
Děkuji za pochopení.
Tomáš Kolesa

Vytisknout

Zvýšení cen stravného

Vážení rodiče

Od 1. 11. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného KLIK. Žádáme vás, abyste si zkontrolovali limit inkasní částky.

Děkujeme.

Vytisknout

První školní den

Ve čtvrtek 1. září 2022 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme nový školní rok. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy, proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Lidmila Mutinová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:45 hodin.  Následující den tj.pátek 2. 9. 2022 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin.

Od pondělka 5. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. V pátek 2. 9. 2022 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od čtvrtku 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od pátku 2. 9. 2021 (stravné se platí pouze ve středu 1. 9. 2021 od 6:30 - 8:30 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2022 a za leden - červen 2023. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2022 (20. 1. 2023). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2022, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout