Koronavirus - uzavření organizace

Z důvodů epidemie přistoupila vláda k přísnějším opatřením, která začnou platit od pondělí 1. března do 21. března. Po tuto dobu nebude MŠ, ZŠ a ŠD v provozu. Výuka v ZŠ po jarních prázdnínách bude probíhat distančně (informace o výce obdržíte emailem). 
Děkuji za pochopení a Vaši skvělou spolupráci.
Tomáš Kolesa a kolektiv zaměstnanců

Vytisknout

Sběr nápojových kartónů

Sběr nápojových kartónů bude probíhat  od 22.2. - 24.2.2021 u ZŠ Pržno. 

Počty nahlaste třídní učitelce. Děkujeme! 

Vytisknout

Zpráva OSSZ pro rodiče

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021 bylo prozatím prodlouženo plošné uzavření škol do 14. února 2021. Rodiče a jiné pečující osoby nadále mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Výjimka se týká dnů školních prázdnin.

Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodlužuje také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 14. února 2021. I nadále však platí výjimky například pro prvňáčky a druháky.
Do daného období opět zasahují školní prázdniny, a to pololetní prázdniny (29. ledna 2021) a také období jarních prázdnin (1. 2. – 5. 2. a 8. 2. – 12. 2. 2021). Za dny školních prázdnin nenáleží nárok na ošetřovné (netýká se okresu F-M v únoru, jarní prázdniny by se nevykazovaly až v březnu). Rodič tedy nevykazuje dny školních prázdnin jako dny péče o dítě, za které uplatňuje nárok na ošetřovné v rámci daného měsíce.
Vzhledem k tomu, že jde o prodloužení uzavření škol, jedná se tak nadále o jeden případ potřeby péče o dítě, trvající od 21. 12. 2020, kdy nadále plyne podpůrčí doba pro výplatu krizového ošetřovného za podmínek stanovených zákonem č. 438/2020 Sb.
Rodiče proto po skončení měsíce ledna standardním způsobem vyplní „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ a předají ho zaměstnavateli. Nebudou generovat nové číslo žádosti, použijí číslo z předešlé žádosti (za prosinec).

Pokud rodiče ošetřovné za měsíc prosinec nečerpali (tj. negenerovali žádost) a poprvé žádají až za měsíc leden, vygenerují si žádost za měsíc leden včetně čísla žádosti. V žádosti o ošetřovné v části A uvedou, že školské zařízení je uzavřeno od 21. 12. a následně vyplní dny, kdy pečovali o dítě za měsíc leden. Jedná se standardně o případ trvající od 21. 12. 2020, ale jestliže nebylo v prosinci vůbec ošetřovné čerpáno, za měsíc prosinec není třeba samostatnou žádost vyplňovat.
Pokud by současné prodloužení uzavření škol již v únoru dále nepokračovalo, budou rodiče v žádosti o ošetřovné v části A „Prohlášení o uzavření zařízení (školy), které dítě navštěvuje“ uvádět údaj o uzavření zařízení do 14. února 2021.

Upozorňujeme však, že datum 14. února 2021 nemusí být konečným datem pro uzavření škol a termín uzavření se může prodloužit.

Aktuální informace a návody, jak správně vyplnit žádost o ošetřovné, naleznete na našem webu.

Česká správa sociálního zabezpečení

Vytisknout

Provoz od 1. 2. 2021

Vážení rodiče
Od zítra pojede MŠ, ZŠ (1. a 2. třída ve škole, 3. - 5. distančně) a obě oddělení školní družiny.
KolT

Vytisknout

Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě bylo v MŠ v úterý 19.1.2021, budeme při jeho nástupu do MŠ 1.2.2021 (po karanténě MŠ)  vyžadovat potvrzení o NEGATIVNÍM výsledku testu na Covid-19 (předložení zprávy SMS v mobilu a pod.). Provoz MŠ po karanténě začíná 1.února 2021 v běžném provozu (6:00 - 16:00 hod) se zvýšenými hygienickými opatřeními.
Děkujeme za pochopení.

Vytisknout