Zdravý týden v 1. a 2. třídě (13. -17. 5.)

Akci představujeme prostřednictvím fotografií:
1. Máme zdravé svačiny – seznamování s „potravinovou pyramidou“

2. Vyrábíme zdravé jídlo – zelenino-ovocný nápoj „smoothie“

3. Projekt Zdravá pětka – pět zásad výživy vedoucích k tomu, abychom byli zdraví


4. Výroba talíře s jídlem lahodícímu oku

Vytisknout

Humanitární den na naší škole

V pátek 10. 5. 2019 se žáci naší školy se svými učitelkami prošli do vedlejší vesnice na návštěvu areálu  Baška- voda. Kromě toho, že během pochodu protáhli svá těla, v lese dýchali čerstvý vzduch a kochali se jarním zpěvem ptactva, přímo v areálu, kde se nachází soustava rybníků, pozorovali a krmili různé druhy ryb. Dověděli se i zajímavé informace o životě ryb, želv a krokodýlů, kteří v objektu také prožívají svůj život. Draví vodní savci a volavky občas komplikují rybí chov, proto jsou některé sádky zakryty sítěmi. Párek pejsků se o bezpečnost areálu také pomáhá starat. Pestré občerstvení udělalo dětem taktéž radost.

Vytisknout

Den Země 2019

Tento den oslavili prvňáci a druháci ve Frýdku-Místku. V sadech Bedřicha Smetany byl 26.4. připraven bohatý zábavně naučný program. Letos se oslavy nesly ve znamení národních parků a ostatních zvláště chráněných území. Program  byl věnován především vztahu rostlin a živočichů k území, v němž žijí, ale taky ostatním složkám životního prostředí, vodě, půdě a ovzduší . V parku u řeky na děti čekaly soutěže a kvízy o drobné upomínkové předměty a sladkosti. Svůj stánek  zde měl například Faunapark, zde jsme skládali puzzle zvířátek, myslivci nám ukázali trofeje, ochránci přírody nám vysvětlili pravidla chování v CHKO, sokolníci předvedli živé ptáky, se kterými se můžeme setkat v Beskydech. Akce byla pro děti velkým přínosem, mnoho nového se dověděly a zároveň se příjemně pobavily.

Vytisknout

Fotbalový turnaj - MC Donald´s Cup

Na začátku května se žáci naší školy opět zúčastnili slavné fotbalové soutěže mezi okolními školami - MC Donald´s Cup. Kopaná se konala na fotbalovém hřišti ve Frýdlantu n. O. Starší žáci a v našem případě i žákyně 4. a 5. ročníku si utkání zahráli 2. 5. 2019 a umístili se na předposledním 4. místě. Mladší žáci hráli o den později. Umístili se taktéž na 4. místě.

Vytisknout

Dopravní výchova pro 4. ročník

Dopravní kurz 4. ročníku pod vedením p. Zberovského, který v tomto školním roce ve třídě probíhal, byl ukončen kontrolními testy a praktickou jízdou na kole na dopravním hřišti ve Frýdlantu n. O. dnem 6.5.2019. Všichni žáci splnili podmínky k získání průkazu cyklisty. Oslavili jsme tento úspěch sladkou odměnou v cukrárně.

Vytisknout

Ekoprogram - návštěva Frýdecké skládky

Dne 11. 4. 2019 navštívili žáci naší školy v rámci Dne Země Frýdeckou skládku. Na programu byla exkurze na třídící lince v Lískovci. Zde se žáci mohli seznámit s procesem třídění plastových odpadů, jejich lisováním a následným převozem, zvážili se na provozní váze, prohlédli si celý areál i s vozovým parkem. Přímo ve frýdeckém areálu skládky pak zhlédli zajímavý dokument o tomto provozu a následně jsme vyšlapali uměle navršený kopec, pod jehož povrchem se skrývá nepřeberné množství netříděného odpadu. Nahoře se přímo podívali na samotný proces, jak takový kopec odpadků vzniká. Spousta všudypřítomných racků jim k tomu vesele prozpěvovala.
Žáci si tímto uvědomili důležitost separace odpadních produktů a odjížděli s dobrým předsevzetím pomoci chránit naši planetu.

Vytisknout