….dejte pozor děti, ať Vám neuletí!

Stalo se. V pátek 11. 10. 2019 dětem počasí na pouštění draků opravdu přálo. Slunečné a větrné počasí přilákalo na místní sportovní hřiště děti a rodiče, kteří po několikaletém bezvětří mohli porovnat výšku vzletu draka jejich dětí. V oblacích se vznášelo více jak 30 různých draků současně. Bylo nádherné pozorovat, jak rodiče zápasí s provázky, regulují výšku vzletu nebo si jen tak povídají a odpočívají. Děkujeme jim tímto za hojnou účast. Někteří draci byli splašení, utrhli se a uletěli. Nevadí! Hurá k soutěžím. V „Akátku“ měly děti připravenou „DRAČÍ STEZKU“, kde vyráběly draka z přírodnin a plnily úkoly, za které obdržely sladkou odměnu. A po pěkně prožitém odpoledni jsme se posilnili vlastnoručně opečeným párkem. Skvělé ohniště i oheň samotný rozdělali a hlídali členové místních hasičů – p. J. Dostal a P. Bezouška, kteří ve svých hasičských oblecích budili respekt u dětí. Tímto jim moc děkujeme za pomoc. Přišel vhod i teplý čaj. Toto občerstvení pro nás zajistila vedoucí místní restaurace p. Barbora Manďáková. I jí patří velké díky. Kéž by slunečné dny ještě neskončily a babí léto nás provázelo až do vánočního jarmarku, na který Vás srdečně zveme tentokráte u Občanského centra v Pržně v sobotu 30. 11.2019. Bude pro Vás připraveno kromě jiného i vystoupení žáků ZŠ a bohatý kulturní program i prodejní jarmark. Tímto děkujeme Všem rodičům, kteří nám věnují drobné výrobky. 

drak

 

Vytisknout

Poznej okolní vrcholy hor - Skalka

Čtvrtý říjnový den se celá škola (děti 1.-5.ročník, pedagogové, jeden tatínek, několik maminek a jedna babička) vydala na další z vrcholů beskydských hor. Letos to byl masiv Ondřejníku s vrcholem Skalka.
Náš výstup začal již na nádraží v Čeladné, kdy jsme směle vykročili na počáteční svah, který až na malé rovinkové přestávky, trval až na Skalku. Všichni, někdo i s vypětím mnoha sil, jsme dosáhli vrcholu. Potom jsme po vykáceném hřebenu, odkud jsme krásně viděli na hory a údolí obou stran Ondřejníku, a po obtížném sestupu mýtiny došli na cestu, která nás dovedla až na Solárku. Po krátkém občerstvení v bufetu u Solárky jsme začali sestupovat až k frýdlantskému nádraží, vlakem jsme dojeli do Pržna a celý výlet zakončili školním obědem, který určitě všem moc chutnal.

skalka

Vytisknout

Okrskové a okresní kolo přespolního běhu

Dne 25.9.2019 proběhlo okrskové kolo přespolního běhu, které se konalo na fotbalovém hřišti Sokola Ostravice. Zúčastnily se jej základní školy v okolí Frýdlantu nad Ostravicí a tedy i naše škola - ZŠ Pržno.
Našich deset zástupců (z každého ročníku chlapec a děvče) běželo dle věku délku tratě - 200, 300, 400, 600 a 1000 metrů. 

Našimi soutěžícími byli:  za 1. ročník - Nikola Markovská, Adam Miňovsk,  2. ročník - Amálie Holubářová, Adam Šikula,  3. ročník - Terezie a Antonín Matýskovi,  4. ročník - Taťána Hrnčířová, Matyas Tomíček a za 5. ročník - Kateřina Zemanová a Šimon Václavík.
Úspěchem už bylo to, že všichni doběhli do cíle. Jen Terezka vlivem kolize se soupeřkou měla bolestivý pád a do cíle jen došla. Tři chlapci, každý ve své kategorii, své snažení korunovali umístěním na pomyslném stupni vítězů - první místo Adam Miňovský a Šimon Václavík a třetí Antonín Matýsek. Chlapci a děvčata, kteří se v okrskovém kole přespolního běhu umístili na prvním a druhém místě, pak postupovali do kola okresního.

Adam Miňovský a Šimonem Václavíkem, se zúčastnili okresního přeboru přespolního běhu, který se konal 2.10.2019 v areálu Sokolovny ve Frýdku-Místku. Oba chlapci dosáhli výborných výsledků. 
Adam Miňovský  se v kategorii - chlapci 1.ročník umístil na krásném prvním místě, kdy svůj závod vyhrál stylem "start-cíl" . Od prvních metrů závodu vedl. Šimon Václavík v kategorii - chlapci 5.ročník, měl těžší pozici. Ale díky svému taktickému běhu, kdy poslední kolo tratě velmi zrychlil a vydržel toto tempo až do cíle, doběhl na místě druhém....no a to je skvělé!
Všem, kteří takto reprezentovali naši školu, ať už na okrskovém kole přespolního běhu nebo později na tom okresním, blahopřejeme a moc děkujeme. 

Vytisknout

50. výročí Čtyřlístku

Padesátileté výročí časopisu Čtyřlístek si  23.9. v knihovně ve FnO připomněli druháci a třeťáci v rámci knihovnické lekce. Soutěže, křížovky, pátrání i četba na závěr byly součástí velmi zajímavého programu, který pro děti připravila paní knihovnice S. Bobišová. Fotografie vypoví víc.

Vytisknout

UČÍME SE VE FAUNAPARKU ekologický projekt

Letošní druháci a třeťáci navštíví v tomto školním roce jednou za měsíc  Faunapark ve Frýdku-Místku, kde je čeká „výuka v přírodě“. Zopakují  a rozšíří si učivo z prvouky, z matematiky, z českého jazyka a samozřejmě využíjí všechny výchovy:  pracovní, tělesnou, výtvarnou i hudební. Lekce proběhla 18. 9., fotografie hovoří o programu: výstupy a pracovní listy najdou rodiče na nástěnkách v naší škole.

Vytisknout

Způsob úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno

Úplata za předškolní vzdělávání se ve školním roce 2019 – 2020 platí měsíčně vždy k 25. daného měsíce,  tzn., že první platba bude zaslána do 25. 9. 2019.
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, neplatí.
O snížení úplaty je povinen si rodič požádat písemně.

Platbu zasílejte na účet ZŠ a MŠ: 86-5722960217 / 0100
Variabilní symbol uveďte vždy:   rodné číslo dítěte  a do poznámky napište jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Vytisknout