Testování Covid 8. a 15.11

Vážení rodiče

Ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 proběhne testování na onemocnění covid-19 dětí základních škol. Ministerstvo školství neproplatí PCR testy, jako tomu bylo dosud. Školy mají použít antigenní testy.

Škola má domluveno pro zájemce - samoplátce testování PCR testy v laboratoří Spadia. Cena za jeden test je 200,-Kč. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o PCR, aby se přihlásili do pátku 5. 11. 2021 třídním učitelkám.

T. Kolesa

Vytisknout

Volby do Školské rady - výsledky

Do Školské rady na období 2021 - 2023 byli zvoleni tito kandidáti:


Alžběta Miloševská - za zákonné zástupce žáků
Naděžda Ivánková - za zástupce pedagogů

Děkujeme všem za účast a těšíme se na spolupráci.

 

 

Vytisknout

Návštěva v knihovně

Po roční pauze vynucené Covidem se naši žáci  4. října t.r. zase dostali do knihovny ve FnO, kterou velmi rádi navštěvují, protože zdejší knihovnické lekce rozvíjejí a doplňují znalosti, které získávali četbou knih. Letos jsme se setkali s novinkou, a tou je biblioschránka, která slouží k vrácení knih kdykoli, i když je knihovna zavřená. Knihovnická lekce pro žáky pátého a čtvrtého ročníku byla zaměřena na detektivní literaturu. Děti si zahrály na vyšetřovatele, ověřily si, jaký mají postřeh, seznámily se s názvy metod, které se používají v kriminalistice. Velké poděkování patří paní Bobišové, která dovede pokaždé plně zaujmout své čtenáře.

Vytisknout

Orientační běh ve škole

Za krásného počasí se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili závodu v orientačním běhu, který nám připravil oddíl OB z Frýdku-Místku 1.10.2021. Děti závodily v okolí školy. Naši nejmenší běhali po fáborkách a mapu měli v ruce " pro jistotu", čtvrťáci a páťáci však již měli opravdový závod a zopakovali si, co se už o práci s mapou naučili, hledali kontroly a do průkazek značili správné kódy. Všichni účastníci a hlavně vítězové dostali odměny, na fotografiích vidíme jejich veselé tváře. Koho sport zaujal, může navštěvovat kroužek OB, který na naší škole již šestým rokem pracuje. 

Vytisknout

Výuka ve Faunaparku

Ve dvou po sobě jdoucích dnech - 23. a 24. 9. - naši žáci z 2.- 5. ročníku  navštívili frýdeckomístecký Faunapark, kde se zúčastnili výukového programu v přírodě. Zopakovali si svoje znalosti o bylinách, stromech i živočiších, kteří žijí v lesích středního pásu, tedy v Evropě. Pozorovali houby, hledali hmyz, určovali květenu. Jako úplně první návštěvníci si vyzkoušeli dendrofon, což je pomůcka rozšiřující znalosti o stromech za využití zvuků dřeva.

Vytisknout

Beseda o cestování

Na začátku školního roku 9. září -  přišla za čtvrťáky a páťáky na návštěvu maminka Filipa, paní Křivová a vyprávěla o cestě na Island a na Srí Lanku. Děti se dozvěděly zajímavosti o těchto velmi odlišných zemích, porovnávaly je co do počtu obyvatel, přírodních podmínek i způsobů stravování a vyslechly si velmi zajímavé příhody z cestování po obou exotických zemích. Paní Křivové patří velké poděkování.

Vytisknout