Školní výlet - Záchranná stanice a Dům přírody Poodří- Bartošovice

Výlet se uskutečnil pro celou školu v pondělí 24. 6. 2019. Během komentované prohlídky areálu se děti dověděly spoustu zajímavých informací o raněných zvířatech, zejména opeřencích, prohlédly si handicapované dravce, kterých bylo ve stanici nejvíce. V odborné expozici určovaly názvy zvířat vycpaných a instalovaných v sobě přirozeném prostředí, nebo pomocí interaktivní tabule řešily kvízy a rébusy. Hodinová prohlídka byla pro naše zvídavce krátká, zájem dětí byl opravdu nevídaný. Procházka v zámeckém parku bartošovického panství ve stínu velkých starých stromů byla příjemným osvěžením a pak hurá na zmrzlinu.

Vytisknout

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Hlídka mladých zdravotnic naší školy našla i letos odvahu a 25. 4. 2019 se zúčastnila okresního kola soutěže HMZ. Děvčatům – Karolíně Fišerové, Elišce Káňové, Evě Kijonkové, Zuzce Poledníkové a Evě Šnajdrové se podařilo získat krásné 2. místo. Potvrdily tak znalosti, schopnosti a dovednosti (spolupráce, koordinace postupů, operativní  komunikace) získané celoroční prací ve zdravotnickém kroužku. Kromě radosti z umístění si odnesly i spoustu nových informací a zážitků.

Vytisknout

Atletický trojboj 2019

Ve středu 12. června se konal ve sportovním areálu ZŠ Čeladná za krásného počasí Atletický trojboj 2019. Celá soutěž měla spád a náboj, který jí dávaly i kvalitní sportovní výkony. Naši školu reprezentovalo celkem devět dětí. Jednotlivé úspěchy zaznamenali:

  1. místo: Šimon Václavík – 4. třída
  2. místo: Antonín Matýsek – 2. třída
  3. místo: Adéla Slováčková – 5. třída
  4. místo: Vojtěch Rýznar – 5. třída

Vytisknout

Setkání s Limetkou

Setkání s Limetkou po roce proběhlo 27.5. To za námi na hřiště opět přijela paní Manďáková s koníkem Limetkou a všechny děti ze třídy povozila. My jsme Limetce za svezení přinesli suché pečivo , jablíčka a mrkev. 
 Ani se nám nechtělo věřit, že už uběhl celý školní rok od chvíle, kdy jsme se naposledy viděli. Hodně jsme se toho od té doby naučili: prvňáčci zvládli všechna písmena nejen napsat, ale i přečíst, dovedou sčítat a odčítat do 20, druháci se seznámili s násobilkou, celou polovinu už slušně umí, přečetli si nejednu knihu a v českém jazyce už dokáží  pěkně psát (někdy i bez chyb). 
To vše ale ještě zlepší v novém školním roce. Ten je však daleko, protože jsou před námi PRÁZDNINY  a na ty se moc těšíme.

Vytisknout

Škola v přírodě aneb když se děti učily ve Faunaparku

V pondělí 10. 6. probíhala výuka našich nejmenších školáků poněkud netradičně, neboť děti vědomosti a dovednosti získané ve škole využívaly v praxi.
Při návštěvě Faunaparku  žáci zvládli tyto úkoly:

  • připravili záhonky na výsadbu sazenic slunečnice, které předtím ve škole sami vypěstovali
  • zasadili slunečnice a každý si svou označil vlastnoručně vyrobenou vizitkou
  • vyčistili od plevele část chodníku a dokázali, jak jsou zruční
  • poznali stromy, keře a rostliny, o kterých se učili v prvouce
  • seznámili se s novými rostlinami (např. s jinanem dvojlaločným,  s liliovcem tulipánokvětým)
  • zjistili, proč na mnohých zahrádkách uhynul y buxusy (zimostrázy)

Den ve Faunaparku  byl naplněn sluníčkem a pohodovou pracovní atmosférou.  V závěru „školy v přírodě“ si děti slíbily, že už nikdy neodhodí papír nebo jiné odpadky na zem a budou společně chránit čistou přírodu.

 

Vytisknout

Čtenářská dílna v knihovně ve Frýdlantu n.O.

Čtenářská dílna v knihovně ve Frýdlantu n.O.  pro žáky z 1. a 2. třídy byla jako obyčejně velmi zajímavá. Děti se dostaly prostřednictvím knížek mezi zvířata, pozorovaly jejich vlastnosti, zajímaly se, co které umí a s kým se kamarádí,  s kým ne a proč.
Setkaly se se slonem, veverkou a mravencem. Tito tři kamarádi, ač každý jiný, přece si rozuměli, navzájem si pomáhali a zažívali pěkné příhody. Prožitek ve čtenářské dílně jistě ještě zlepší kamarádské vztahy v naší třídě a navíc bezpochyby přivede další děti k lásce ke knize a její četbě.

Vytisknout