Informace pro rodiče, kteří mají zájem o inkasní platbu stravného

nutno provést tyto úkony:

 • zřídit povolení k inkasu ve své bance ve prospěch účtu školy č. 105314444/0300
 • inkasní platba ke dni 25. v měsíci (bude to platba za následující měsíc)
 • výše inkasa – povolení majitele účtu 900,- Kč, vždy se stáhne částka za následující měsíc, mínus přeplatek za minulý měsíc k 25. dni
 • povolení k inkasu se doručí pracovnici školní jídelny do 15. dne v měsíci s tel. číslem zákonného zástupce buď osobně nebo na e-mail vedoucí školní jídelny (1zsfm.cz – kontakty – vedoucí ŠJ)
 • rodiče si nadále musí hlídat a odhlašovat – nemoc dítěte

       - dovolená

       - výlety

       - ozdravné pobyty dítěte

      - další informace zodpovíme na tel. čísle školní jídelny 558 445 340

JAKÉKOLIV ZMĚNY (odchod na jinou školu, ukončení školní docházky, stěhování) NUTNO HLÁSIT NA VÝŠE UVEDENÉ TEL. ČÍSLO NEBO NA E-MAIL VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI

Vytisknout

Předběžný plán kroužků na rok 2019-2020

Dobrý ten. Zde je orientační plán kroužků (po vyjasnění detailů jej dostanete písemně).

Pondělí:
Věda nás baví                         14 - 15hod.
Čtenářský                                14 - 15 hod.
Angličtina 1. + 2. třída            11:40 - 12:25 hod.

Úterý: 
Výtvarka – sudý                      13:15 - 14:45 hod.
Ruční práce – lichý                 13:15 - 14:45 hod.
Atleťáček Pržno                      14:15 – 15:15 hod.

Středa:
Volejbal                                    14 - 16 hod.
Deskové a logické hry             13 - 14 hod.
Zdravotnický                            13 - 13:45 hod.

Čtvrtek:
Čtenářský                                14 - 15 hod.
Orientační běh                        13:30 - 14:30 hod. mladší (1., 2., 3. třída)
                                                 14:30 - 15:30 hod. starší (4., 5. třída)

Pátek
Náboženství                            cca od 12:10 hod.
Taneční                                    12:45 - 13:30 hod.

Vytisknout

Víte, nevíte?

Rád bych vás touto cestou seznámil s tím, co se dělo, děje a bude dít v ZŠ a MŠ Pržno. V letošním školním roce jsme vypracovali vizi školy, která se opírá o naše hodnoty a také o hodnoty a potřeby rodičů. Hodnoty rodičů nám ukázal dotazník, kde mezi hlavní priority patří kvalita vzdělávání a vztahy ve škole (žák – žák, žák učitel, učitel – učitel, učitel – rodič a další).
V srpnu 2018 jsme na dvoudenním pracovním setkání všech zaměstnanců školy vytvořili vizi školy s názvem „Vy s námi, my s vámi“ a tuto vizi průběžně revidujeme a přizpůsobujeme podmínkám a potřebám školy, a pokud se nějak dramaticky nezmění okolnosti, rádi bychom v horizontu 5 let splnili její hlavní cíle.
Naše vize se opírá o tyto hlavní priority:

 • kvalitní a efektivní výchova a vzdělávání
 • spolupráce mezi všemi zaměstnanci a komunitou školy
 • škola je otevřeným prostorem
 • škola si zakládá na rodinném a zdravém prostředí

V letošním roce jsme se zaměřili na kvalitu vzdělávání, všichni pedagogové ZŠ prošli školením RWCT -Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které zavádějí do praxe. Ve škole pracuje mentor, který nabízí kolegiální podporu všem pedagogům. Pracujeme taky na profesním standardu pedagogů. V posledních letech se nám daří mimořádně spolupracovat s mateřskou školou, která se letos věnovala spolupráci s místní komunitou. 
Pro příští rok se chceme zaměřit na rozvoj spolupráce mezi školou, školkou a školní družinou tak, abychom efektivně přenášeli dobrou praxi napříč celou školou. Dalším cílem je propojení školy s reálným životem a rádi bychom podpořili u žáků profesní orientaci. 
…tak už víte? Kdo potřebuje vědět více, je u nás vítán.

Tomáš Kolesa ř.š.

Vytisknout

Školní výlet - Záchranná stanice a Dům přírody Poodří- Bartošovice

Výlet se uskutečnil pro celou školu v pondělí 24. 6. 2019. Během komentované prohlídky areálu se děti dověděly spoustu zajímavých informací o raněných zvířatech, zejména opeřencích, prohlédly si handicapované dravce, kterých bylo ve stanici nejvíce. V odborné expozici určovaly názvy zvířat vycpaných a instalovaných v sobě přirozeném prostředí, nebo pomocí interaktivní tabule řešily kvízy a rébusy. Hodinová prohlídka byla pro naše zvídavce krátká, zájem dětí byl opravdu nevídaný. Procházka v zámeckém parku bartošovického panství ve stínu velkých starých stromů byla příjemným osvěžením a pak hurá na zmrzlinu.

Vytisknout

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Hlídka mladých zdravotnic naší školy našla i letos odvahu a 25. 4. 2019 se zúčastnila okresního kola soutěže HMZ. Děvčatům – Karolíně Fišerové, Elišce Káňové, Evě Kijonkové, Zuzce Poledníkové a Evě Šnajdrové se podařilo získat krásné 2. místo. Potvrdily tak znalosti, schopnosti a dovednosti (spolupráce, koordinace postupů, operativní  komunikace) získané celoroční prací ve zdravotnickém kroužku. Kromě radosti z umístění si odnesly i spoustu nových informací a zážitků.

Vytisknout

Atletický trojboj 2019

Ve středu 12. června se konal ve sportovním areálu ZŠ Čeladná za krásného počasí Atletický trojboj 2019. Celá soutěž měla spád a náboj, který jí dávaly i kvalitní sportovní výkony. Naši školu reprezentovalo celkem devět dětí. Jednotlivé úspěchy zaznamenali:

 1. místo: Šimon Václavík – 4. třída
 2. místo: Antonín Matýsek – 2. třída
 3. místo: Adéla Slováčková – 5. třída
 4. místo: Vojtěch Rýznar – 5. třída

Vytisknout