Už známe naše ilustrátory

Naše děti 10. 1. zažily v knihovně FnO opět velice zajímavou knihovnickou lekci. Tentokrát se zábavnou formou seznámily s našimi nejznámějšími ilustrátory dětských knížek. Zajímavostí bylo, že k ilustracím přiřazovaly i fotografie samotných ilustrátorů a tak se například dozvěděly, že Radek Pilař se velice podobá Rumcajsovi, kterého maloval. Když děti úspěšně přiřadily k Adolfu Bornovi obrázek Macha a Šebestové, s chutí si zazpívaly písničku „My jsme žáci 3. B“.
Jelikož děti znaly většinu ilustrací z Večerníčků, bylo pro ně velkou zajímavostí, že Večerníček letos v lednu oslavil 55 let a že jeho „tatínkem“ je Radek Pilař.
Na závěr měly děti možnost porovnat stejnou knihu vyzdobenou obrázky různých ilustrátorů, kdy si uvědomily, že obrázek je pro dětského čtenáře ve výběru knížky často rozhodující.

Vytisknout

Předškoláci s družinou společně

V letošním školním roce jsme se rozhodli pro realizaci projektu " Předškoláci s družinou společně", v rámci kterého děti z mateřinky pravidělně navštěvují školní družinu, seznamují se s novými prostory, stavebnicemi a organizací samotnou a naopak žáci školní družiny se vracejí zavzpomínat na mateřskou školu. V lednu jsme tvořili prostorové stavby z dřevěných dílků a kamarádi z družiny naučili děti, jak skládat lego přesně podle návodu. Už nyní plánujeme společné akce a výlety. Moc se na ně těšíme.

Vytisknout

pour féliciter 2020

Dobrý den, 
rád bych Vám jménem nás všech srdečně popřál krásný, šťastný a úspěšný rok 2020. Rok plný zdraví, dobrých nápadů, nových objevů, myšlenek a zážitků.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího ZŠ a MŠ Pržno a Tomáš Kolesa ř.š.

pf2020

Vytisknout

Máme rádi zvířata

V rámci projektu "Máme rádi zvířata" děti vyráběly sovičky z podzimních listů. Moc se jim povedly a našly si své místo na stromě. Tak pracují děti v mateřské škole...taky byste chtěli k nám do MŠ? :-)

sovy1

sovy2

Vytisknout

….dejte pozor děti, ať Vám neuletí!

Stalo se. V pátek 11. 10. 2019 dětem počasí na pouštění draků opravdu přálo. Slunečné a větrné počasí přilákalo na místní sportovní hřiště děti a rodiče, kteří po několikaletém bezvětří mohli porovnat výšku vzletu draka jejich dětí. V oblacích se vznášelo více jak 30 různých draků současně. Bylo nádherné pozorovat, jak rodiče zápasí s provázky, regulují výšku vzletu nebo si jen tak povídají a odpočívají. Děkujeme jim tímto za hojnou účast. Někteří draci byli splašení, utrhli se a uletěli. Nevadí! Hurá k soutěžím. V „Akátku“ měly děti připravenou „DRAČÍ STEZKU“, kde vyráběly draka z přírodnin a plnily úkoly, za které obdržely sladkou odměnu. A po pěkně prožitém odpoledni jsme se posilnili vlastnoručně opečeným párkem. Skvělé ohniště i oheň samotný rozdělali a hlídali členové místních hasičů – p. J. Dostal a P. Bezouška, kteří ve svých hasičských oblecích budili respekt u dětí. Tímto jim moc děkujeme za pomoc. Přišel vhod i teplý čaj. Toto občerstvení pro nás zajistila vedoucí místní restaurace p. Barbora Manďáková. I jí patří velké díky. Kéž by slunečné dny ještě neskončily a babí léto nás provázelo až do vánočního jarmarku, na který Vás srdečně zveme tentokráte u Občanského centra v Pržně v sobotu 30. 11.2019. Bude pro Vás připraveno kromě jiného i vystoupení žáků ZŠ a bohatý kulturní program i prodejní jarmark. Tímto děkujeme Všem rodičům, kteří nám věnují drobné výrobky. 

drak

 

Vytisknout