Orientační běh ve škole

Za krásného počasí se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili závodu v orientačním běhu, který nám připravil oddíl OB z Frýdku-Místku 1.10.2021. Děti závodily v okolí školy. Naši nejmenší běhali po fáborkách a mapu měli v ruce " pro jistotu", čtvrťáci a páťáci však již měli opravdový závod a zopakovali si, co se už o práci s mapou naučili, hledali kontroly a do průkazek značili správné kódy. Všichni účastníci a hlavně vítězové dostali odměny, na fotografiích vidíme jejich veselé tváře. Koho sport zaujal, může navštěvovat kroužek OB, který na naší škole již šestým rokem pracuje. 

Vytisknout

Výuka ve Faunaparku

Ve dvou po sobě jdoucích dnech - 23. a 24. 9. - naši žáci z 2.- 5. ročníku  navštívili frýdeckomístecký Faunapark, kde se zúčastnili výukového programu v přírodě. Zopakovali si svoje znalosti o bylinách, stromech i živočiších, kteří žijí v lesích středního pásu, tedy v Evropě. Pozorovali houby, hledali hmyz, určovali květenu. Jako úplně první návštěvníci si vyzkoušeli dendrofon, což je pomůcka rozšiřující znalosti o stromech za využití zvuků dřeva.

Vytisknout

Beseda o cestování

Na začátku školního roku 9. září -  přišla za čtvrťáky a páťáky na návštěvu maminka Filipa, paní Křivová a vyprávěla o cestě na Island a na Srí Lanku. Děti se dozvěděly zajímavosti o těchto velmi odlišných zemích, porovnávaly je co do počtu obyvatel, přírodních podmínek i způsobů stravování a vyslechly si velmi zajímavé příhody z cestování po obou exotických zemích. Paní Křivové patří velké poděkování.

Vytisknout

Prázdninové přání

Vážené děti a rodiče,
přejeme Vám prázdniny plné skvělých zážitků, zajímavých poznání, nových nečekaných objevů, radostí a přátelství.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu!

Vaše ZŠ, MŠ a ŠD

Vytisknout

Den dětí

Po dlouhé době měli možnost děti zažít společnou akci a je skvělé, že to byl zrovna Den dětí. Přijeli za námi klauni, které obvykle vídáme v pohádkách a na hradech. A jak to dopadlo? Myslím, že výborně. Celé dopoledne provázela výborná nálada, hudba, humor, bubliny...mnoho bublin a tvoření s balónky. Fotografie naleznete zde.

Vytisknout

PCR testování

Vážení rodiče
Od pátku 21. 5.  celá škola přechází na PCR testování, které je hrazené Ministerstvem školství a to v laboratoři Spadia. Testování bude probíhat v pátky 1x za 14 dní a to vždy o přestávce mezi 1. a 2. vyučovací hodinou (před testováním se nesmí 30 minut jíst). Výsledek by Vám měl přijít formou SMS během víkendu.

Děti budou rozděleny na 2 skupiny:

  • ve dnech 21. 5., 4. 6. a 18. 6. to budou žáci, kteří chodili (v pondělky) na antigenní testy
  • ve dnech 28.5., 11. 6. a 25. 6. to budou žáci, kteří už na PCR testy chodili jako samoplátci

Pokud se Vaše dítě nemůže dostavit na test v pátek, může být odběr proveden ve čtvrtek před obědem. Pokud není ani toto možné, následují antigenní testy (první v den nástupu do školy a další pak v pondělí, jako tomu bylo nyní až do doby PCR testu.

Vytisknout