3D tisk ve škole?

Navazuji na předchozí článek s anketou a změnách v ICT nastavení školy. Dnes mi volali z Prusa Research 3D printers a sdělili mi dobrou zprávu. Naše škola byla vybrána v programu pro školy,  do kterého jsem školu přihlásil...tak už se těšíme na získávání dalších dovedností!

Tomáš Kolesa

 

Vytisknout

Dotazník - výuka během Covid a po něm

Vážení rodiče

Děkuji vám za čas, který jste strávili s dotazníkem. Získali jsme z něj velmi cenné informace, které použijeme nejen k lepší distanční výuce, která vázla hlavně na hardware a software, který měla škola k dispozici. Děkujeme i za povzbudivá slova a konstruktivní kritiku.  Věřím, že plošná distanční výuka nebude potřeba.

Intenzivně pracuji na vytvoření školního řešní G-suite, Google classroom atd. V říjnu začínáme se školním zaměstnanců, platforma je již po schváleních ze strany Google a škola je zaregistrována i u Appple, abychom mohli využívat digitální technologie a programy nejen tady ve škole při práci, ale třeba i pro začlenění dětí, které jsou doma a nemohou do školy zrovna chodit.

Výsledky z dotazníku naleznete ke stažení zde.

Tomáš Kolesa

Vytisknout

První školní den

V úterý 1. září 2020 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2020 - 2021. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy (naproti vstupu ze dvora), proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Dagmar Stýskalová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:30 hodin. Následující den tj. středa 2. 9. 2019 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin. Od čtvrtku 3. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. Ve středu 2. 9. 2020 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od úterka 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od středy 2. 9. 2020 (stravné se platí pouze v úterý 1. 9. 2019 od 6:30 - 9:00 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2020 a za leden - červen 2021. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2020 (20. 1. 2021). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2020, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout

Slavnostní ukončení školního roku

Vážené děti,  vážení rodiče

Slavnostní ukončení školního roku proběhne jako obvykle a to v úterý 30. 6. 2020. Pokud se někdo nechce účastnit společných aktivit, může si vysvědčení vyzvednout v době 7:30 - 8:00 u třídních učitelů nebo v 10:00 - 11:00 ve sborovně školy. 

Harmonogram:

  • 8:00 - 9:20  hodnocení ve třídách a předávání vysvědčení
  • 9:20 - 10:00 společné slavnostní rozloučení s páťáky
  • 10:15 - oběd 4. a 5. třída
  • 10:20 - oběd 1. třída
  • 10:45 - oběd 2. a 3. třída
  • provoz školní družiny 10:20 - 15:00

Přejeme všem skvělé prázdniny!

Vytisknout

Pozvánka pro budoucí prvňáky

Vážení rodiče,
zveme vás na informativní schůzku týkající se nástupu vašich dětí do první třídy Základní školy v Pržně.
Schůzka proběhne v úterý 23. 6. 2020 v 16. 00 hodin v první třídě ZŠ Pržno.
Těší se na vás Dagmar Stýskalová a Tomáš Kolesa

Vytisknout