Informace o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pržno od školního roku 2020/2021

Do MŠ Pržno, která je součástí příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO byly přijaty děti s registračními čísly:

MŠ 01/2020

MŠ 02/2020

MŠ 03/2020

MŠ 04/2020

MŠ 05/2020

MŠ 06/2020

MŠ 07/2020

MŠ 08/2020

MŠ 09/2020

MŠ 10/2020

Vytisknout