První školní den

V úterý 1. září 2020 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2020 - 2021. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy (naproti vstupu ze dvora), proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Dagmar Stýskalová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:30 hodin. Následující den tj. středa 2. 9. 2019 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin. Od čtvrtku 3. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. Ve středu 2. 9. 2020 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od úterka 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od středy 2. 9. 2020 (stravné se platí pouze v úterý 1. 9. 2019 od 6:30 - 9:00 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2020 a za leden - červen 2021. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2020 (20. 1. 2021). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2020, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout