Dotazník - výuka během Covid a po něm

Vážení rodiče

Děkuji vám za čas, který jste strávili s dotazníkem. Získali jsme z něj velmi cenné informace, které použijeme nejen k lepší distanční výuce, která vázla hlavně na hardware a software, který měla škola k dispozici. Děkujeme i za povzbudivá slova a konstruktivní kritiku.  Věřím, že plošná distanční výuka nebude potřeba.

Intenzivně pracuji na vytvoření školního řešní G-suite, Google classroom atd. V říjnu začínáme se školním zaměstnanců, platforma je již po schváleních ze strany Google a škola je zaregistrována i u Appple, abychom mohli využívat digitální technologie a programy nejen tady ve škole při práci, ale třeba i pro začlenění dětí, které jsou doma a nemohou do školy zrovna chodit.

Výsledky z dotazníku naleznete ke stažení zde.

Tomáš Kolesa

Vytisknout