Čteme a poznáváme pohádkové hrdiny

V letošním školním roce v rámci spolupráce 1. třídy a předškoláků naší mateřinky realizujeme také projekt „Čteme a poznáváme pohádkové hrdiny “.
Nejen, že se vzájemně navštěvujeme ve třídách při výuce, ale jednou z aktivit jsou také pravidelné návštěvy místní knihovny. P. knihovnice vždy připraví zajímavý program na již předem vybrané téma, kde děti i žáci aktivně prohlubují své znalosti a dovednosti čtenářské gramotnosti.
Při poslední návštěvě mile překvapili prvňáčci svým plynulým čtením ze Slabikáře, kterému se naučili za pouhých 5 měsíců školní docházky. Všichni čtenáři si odnesli zajímavé odměny – knihy nebo časopisy. I předškolákům se velmi líbilo povídání o povoláních dospěláků, zvláště pak praktická část, kde si mohli vyzkoušet kostýmy různých profesí.
Žáci 1. třídy i děti MŠ si skvěle vedli v rozboru, reprodukci i ve vzájemném sdílení informací o čteném textu. Ve výuce klademe důraz, aby děti porozuměly čtenému.
Už nyní se těšíme na další společná setkání při různých aktivitách a činnostech v naší hezké knihovně. Tímto děkujeme p. knihovnici za trpělivost a pečlivě připravené lekce.

Vytisknout

Už známe naše ilustrátory

Naše děti 10. 1. zažily v knihovně FnO opět velice zajímavou knihovnickou lekci. Tentokrát se zábavnou formou seznámily s našimi nejznámějšími ilustrátory dětských knížek. Zajímavostí bylo, že k ilustracím přiřazovaly i fotografie samotných ilustrátorů a tak se například dozvěděly, že Radek Pilař se velice podobá Rumcajsovi, kterého maloval. Když děti úspěšně přiřadily k Adolfu Bornovi obrázek Macha a Šebestové, s chutí si zazpívaly písničku „My jsme žáci 3. B“.
Jelikož děti znaly většinu ilustrací z Večerníčků, bylo pro ně velkou zajímavostí, že Večerníček letos v lednu oslavil 55 let a že jeho „tatínkem“ je Radek Pilař.
Na závěr měly děti možnost porovnat stejnou knihu vyzdobenou obrázky různých ilustrátorů, kdy si uvědomily, že obrázek je pro dětského čtenáře ve výběru knížky často rozhodující.

Vytisknout

Předškoláci s družinou společně

V letošním školním roce jsme se rozhodli pro realizaci projektu " Předškoláci s družinou společně", v rámci kterého děti z mateřinky pravidělně navštěvují školní družinu, seznamují se s novými prostory, stavebnicemi a organizací samotnou a naopak žáci školní družiny se vracejí zavzpomínat na mateřskou školu. V lednu jsme tvořili prostorové stavby z dřevěných dílků a kamarádi z družiny naučili děti, jak skládat lego přesně podle návodu. Už nyní plánujeme společné akce a výlety. Moc se na ně těšíme.

Vytisknout

pour féliciter 2020

Dobrý den, 
rád bych Vám jménem nás všech srdečně popřál krásný, šťastný a úspěšný rok 2020. Rok plný zdraví, dobrých nápadů, nových objevů, myšlenek a zážitků.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího ZŠ a MŠ Pržno a Tomáš Kolesa ř.š.

pf2020

Vytisknout