….dejte pozor děti, ať Vám neuletí!

Stalo se. V pátek 11. 10. 2019 dětem počasí na pouštění draků opravdu přálo. Slunečné a větrné počasí přilákalo na místní sportovní hřiště děti a rodiče, kteří po několikaletém bezvětří mohli porovnat výšku vzletu draka jejich dětí. V oblacích se vznášelo více jak 30 různých draků současně. Bylo nádherné pozorovat, jak rodiče zápasí s provázky, regulují výšku vzletu nebo si jen tak povídají a odpočívají. Děkujeme jim tímto za hojnou účast. Někteří draci byli splašení, utrhli se a uletěli. Nevadí! Hurá k soutěžím. V „Akátku“ měly děti připravenou „DRAČÍ STEZKU“, kde vyráběly draka z přírodnin a plnily úkoly, za které obdržely sladkou odměnu. A po pěkně prožitém odpoledni jsme se posilnili vlastnoručně opečeným párkem. Skvělé ohniště i oheň samotný rozdělali a hlídali členové místních hasičů – p. J. Dostal a P. Bezouška, kteří ve svých hasičských oblecích budili respekt u dětí. Tímto jim moc děkujeme za pomoc. Přišel vhod i teplý čaj. Toto občerstvení pro nás zajistila vedoucí místní restaurace p. Barbora Manďáková. I jí patří velké díky. Kéž by slunečné dny ještě neskončily a babí léto nás provázelo až do vánočního jarmarku, na který Vás srdečně zveme tentokráte u Občanského centra v Pržně v sobotu 30. 11.2019. Bude pro Vás připraveno kromě jiného i vystoupení žáků ZŠ a bohatý kulturní program i prodejní jarmark. Tímto děkujeme Všem rodičům, kteří nám věnují drobné výrobky. 

drak

 

Vytisknout