Dopravní výchova pro 4. ročník

Dopravní kurz 4. ročníku pod vedením p. Zberovského, který v tomto školním roce ve třídě probíhal, byl ukončen kontrolními testy a praktickou jízdou na kole na dopravním hřišti ve Frýdlantu n. O. dnem 6.5.2019. Všichni žáci splnili podmínky k získání průkazu cyklisty. Oslavili jsme tento úspěch sladkou odměnou v cukrárně.

Vytisknout