Způsob úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno

Úplata za předškolní vzdělávání se ve školním roce 2019 – 2020 platí měsíčně vždy k 25. daného měsíce,  tzn., že první platba bude zaslána do 25. 9. 2019.
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, neplatí.
O snížení úplaty je povinen si rodič požádat písemně.

Platbu zasílejte na účet ZŠ a MŠ: 86-5722960217 / 0100
Variabilní symbol uveďte vždy:   rodné číslo dítěte  a do poznámky napište jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Vytisknout