První školní den

Ve čtvrtek 1. září 2022 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme nový školní rok. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne v 8.00 hodin. Setkání s prvňáky se uskuteční v učebně 1. třídy, proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ). V první třídě bude učit paní Mgr. Lidmila Mutinová. Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách.

Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:45 hodin.  Následující den tj.pátek 2. 9. 2022 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin.

Od pondělka 5. 9. 2020 bude probíhat i končit výuka podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků. V pátek 2. 9. 2022 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.20 h). Stravování pro děti MŠ je od čtvrtku 1. 9. a pro žáky ZŠ bude od pátku 2. 9. 2021 (stravné se platí pouze ve středu 1. 9. 2021 od 6:30 - 8:30 v kanceláři MŠ).

Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena na 50,- Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a bude vybírána 2 x ročně, tj, za září – prosinec 2022 a za leden - červen 2023. Termín BEZHOTOVOSTNÍ zaplacení úplaty za školní družinu je do 20. 9. 2022 (20. 1. 2023). Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2022, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Vytisknout