Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Výlet na Bašku

Konec školního roku je neodmyslitelně spjat s výlety. Horké počasí uplynulých týdnů vybízelo ke koupání, a proto volba padla na přehradu v Bašce.
V pátek 15. 6. děti netrpělivě očekávaly konec vyučování, aby mohly po obědě vyrazit autobusem směr Baška.
Při procházce kolem přehrady foukal studený vítr, takže na koupání nedošlo. Po neustálém žadonění děti vyzkoušely vodu alespoň po kotníky.
Výlet na Bašku byl vyvrcholením celoroční družinové hry, při které děti každý měsíc získávaly body za splněné úkoly, a ty jim byly vyměněny za peníze. Následně je mohly utratit za drobnosti v občerstvení Na Pláži.
Na zpáteční cestě se zamračená obloha vyjasnila a zpod mraků vykouklo sluníčko. Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.

Vytisknout

Den dětí

Způsobu, jak prožít den dětí je mnoho. Naše děti z 2. oddělení ŠD jej oslavily řádně, a po svém.
Počasí se vyjasnilo a my se vypravili na výlet směr Janovice - Bystré. Paní Dvořáková - Polláková spolu se svým mužem nám umožňili den plný zážitků.
Jízda na koni, trampolína, bazén, houpačky, které "svět neviděl", a mnoho dalšího. Náše krásné společné odpoledne jsme zakončili opékáním párků.
A jak se výlet líbil dětem? To posuďte sami.
"Bylo super, že jsme se koupali, houpali a hlavně jezdili na koni." (Ota Tofel, 3.roč.)
"Jednoduše, bylo to super." (Adéla Jauerníková, 5. roč.)
"Bylo to opravdu super, byli jsme tam na houpačce a také v bazénu." (Zuzka Poledníková, 4. roč.)
"Hodně se mi líbil kůň, na kterém jsem jezdil. Houpačky, trampolína, bazén, a také nesmím zapomenout na ten super bunkr na stromě." (Pavel Pustka, 4. roč)

Vytisknout

Jízda zručnosti na koloběžce

V květnu jsme si při procházkách Pržnem připomněli bezpečné přecházení a dopravní značky, které se v naší obci nacházejí. Poté jsme je v ŠD kreslili, hledali chybějící části jednotlivých značek a skládali.
Další den následovala přehlídka koloběžek. Zlatým hřebem byla jízda zručnosti. Děti procvičovaly pohybovou koordinaci a orientaci v prostoru při otáčení, vyhýbání se překážkám. Za neustálého povzbuzování se děti snažily o nejrychlejší dojezd. Diplom a odměnu si po právu zasloužili.

Vytisknout

Besídka nejen pro maminky

V pondělí 21. května si děti z 1. a 2. oddělení ŠD připravily besídku nejen pro maminky.
Společně jsme obletěli několik planet. Kytičková, planeta plná indiánů, dětí či zvířátek.
A když jsme si tahle letěli, přistáli jsme až v pohádce " Tři medvědi a zlá babka."Besídka se dětem povedla a rodiče byli nadšení. A na závěr, jak už to bývá přišlo překvapení. Maminky, a nejen ony, dostaly dětmi vypěstované slunečnice pro radost.
Že závěr nemůže mít překvapení dvě? V našem případě byl opak pravdou. Taneční vystoupení bylo už opravdu závěrečnou tečkou.

Vytisknout

Florbalový turnaj ŠD

Polovina května byl pravý čas na to, uspořádat turnaj. A v čem? No přece v tom, co děti opravdu baví. Ve florbale! "Velká družina" si zachrála několik utkání, do kterých se pustila naplno. 
Jako odměnu za doslova propocený turnaj děti získaly medaile a sladkou odměnu.

Vytisknout

Slavili jsme svátek Země

V týdnu od 16. do 20. dubna probíhal v naší družině ekologický projekt ke Dni Země. Aby byl prožitek dětí z celého týdne intenzivnější, byl to týden barevný. Barvy jsou všude kolem nás, staly se součástí všech činností v družině. Děti byly předem informovány, která z barev bude „frčet“ následující den, a právě tou obohatili svůj outfit.
Pondělí mělo zelenou barvu. Povídali jsme si o nejdůležitějších podmínkách pro život, které nám Země poskytuje. Zkoušeli jsme si představit, jaký by byl život na naší planetě bez rostlin, bez lesů. Pomocí frotáže jsme objevovali krásu zeleně kolem nás.
V úterý jsme všichni zářili žlutou barvou jako sluníčko, které dává světlo a teplo všemu živému. Do připravených květináčů jsme zasadili semínka slunečnic a přesazovali muškáty, které budou brzy zdobit okna naší družiny.
Oděni do odstínů modré barvy jsme si ve středu vyprávěli o vodě, důležitosti šetřit vodou a významu pro člověka i pro život jako takový. Při vycházce jsme trhali rostliny, které jsme později použili k výrobě herbáře.
Čtvrtkem nás provázela červená barva. Děti při hře dostaly krabici odpadků, které museli roztřídit do připravených kontejnerů (plasty, sklo, papír, vybité baterie a vyřazená elektrozařízení). Víčka PET lahví jsme využili nejen ke tvoření obrazců a pyramid, ale také k vytvoření společné zeměkoule, kterou děti doplnily vlastním portrétem každého z nich.
V pátek jsme barevný týden zakončili bílou barvou – symbolem čistoty. Povídali jsme si o vzduchu, z čeho se skládá, jak jej dokážeme znečistit. A protože nám osud naší Země není lhostejný, rozhodli jsme se posbírat odpadky kolem cyklostezky.
Barevný týden uběhl jako voda. Děti získaly nové dovednosti, vlastním prožitkem si své poznatky lépe upevnily a posílily správné postoje a kompetence v péči o přírodu, která je nenahraditelná pro život nás všech.

Vytisknout