Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Způsob úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno

Úplata za předškolní vzdělávání se platí měsíčně vždy k 25. daného měsíce. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, neplatí. O snížení úplaty je povinen si rodič požádat písemně.

Platbu zasílejte na účet ZŠ a MŠ Pržno číslo: 86-5722960217/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte a do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Pržno

Oznamujeme rodičům dětí navštěvující MŠ Pržno, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v MŠ Pržno výše úplaty stanovena:  za celodenní docházku dítěte na 400,-  Kč měsíčně

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

  • Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem školní docházky se předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce na základě písemné žádosti o prominutí úplaty za příslušný kalendářní měsíc podané před termínem splatnosti úplaty podle § 6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.
  • Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 25 dne daného měsíce na číslo účtu 86-5722960217/0100 – variabilní symbol je rodné číslo dítěte a do poznámky napište jméno a příjmení dítěte.
  • Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, sníží ředitel na základě písemné žádosti plátce základní částku o polovinu – tj. 200,-Kč

Vytisknout