Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Personální podpora ZŠ a MŠ Pržno

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007804

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/2.1 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
I/2.3a - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská pregramotnost
I/2.3b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost
I/2.4 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
II/2.6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Čtenářská gramotnost
II/2.6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Matematická gramotnost
II/2.6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Cizí jazyky
II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 542 072,00
Dotace EU 460 761,19
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 81 310,81
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

09/2017 – 8/2019

Logo OP VVV MŠMT ČR

Vytisknout