Bezpečně do školy i ze školy

... bylo cílem týdenního projektu zaměřeného na dopravní výchovu. Při vycházkách jsme sledovali dopravu, uvědomovali jsme si význam dopravních značek a připomněli jsme si bezpečné přecházení silnice. Po návratu děti malovaly dopravní značky, které je na vycházce zaujaly. Děti se přesvědčily, že pouze znalost dopravních značek nestačí. Jízda zručnosti na koloběžce prověřila koordinaci pohybů, správný odhad a soustředění při objíždění kuželů a překonávání překážek v co nejlepším čase. Naopak zorientovat se v prostoru, zvolit správnou trasu a vyhnout se barevně označeným překážkám bylo cílem další jízdy. Vlastní koloběžka byla výhodou, ale i na půjčené od kamaráda to dětem jezdilo znamenitě. A protože řada dětí má kromě koloběžky také kolo, zopakovali jsme si, jak má vypadat to správně vybavené. Učit se vnímat možné nebezpečí si děti vyzkoušely prostřednictvím Policejních pohádek, v nichž společně s hrdiny prožívaly každodenní situace a pomáhaly integrovanému záchrannému systému sjednávat nápravu. Díky ukázněnosti a ohleduplnosti dětí se projekt vydařil a děti si mohly názorně vyzkoušet dopravní výchovu hravou formou.

Vytisknout

Barevný týden

... blížilo se pondělí 19. dubna a s nim i odstartoval ekologický projekt ke Dni Země. Pro většinu také známý jako "Barevný týden". Děti musely každý den přemýšlet, jak vymyslí svůj ranní outfit. 

Pondělí mělo barvu žlutou. Povídali jsme si o sluníčku, jak je pro naši planetu Zemi důležité, a přitom jsme si stihli vyrobit krásně zářivé pampelišky a louku plnou narcisů. V úterý se všechny děti na chvíli staly vodníčky. Společně jsme zelenou barvu hledali nejen kolem sebe, ale hlavně v přírodě. Načerpaní iinspirací lesů, listí a trávy, jsme se pokusili najít všechny odstíny zelené. Po připravených květináčů jsme si zasadili malé zelené překvapení.

Odění do odstínů červené barvy se ve středu děti dostaly k třídění odpadů. Prošli jsme se po naší obci a prohlédli si, kde všude jsou kontejnery rozmístěny. Děti zvládly roztřídit nejen plasty, sklo a papír, ale také elektroodpad a použité baterie. Společně jsme den završili novou technikou zapouštení barvy, tzv. "do perlanu".

Čtvrtkem nám provázela modrá barva. Vyprávěli jsme si o důležitosti vody - kapku jsme si společně namalovali. A jak? Pomohl nám jar na nádobí. Mladší děti vyráběly zeměkouli a zjišťovaly, kolik povrchu Země pokrývá voda.

V pátek jsme barevný týden zkončili doslova "barevně" - všechny barvy povoleny! Děti pracovaly s prstovými barvami. Úkol: "Vytvořit svou planetu Zemi, co nejbarevněji". A barevná byla celá družina, protože jsme vyzdobili okna barevnými motýly.

V "barevném týdnu" nám počasí moc nepřálo, avšak jakmile se objevilo sluníčko, rozhodli jsme se závěrem posbírat odpadky kolem naší školy, kolem cyklostezky a u nádraží. Děti odvedly kus práce, naplněné pytle odvezli pracovníci obce. Je vidět, že dětem není příroda lhostejná. Barevný týden se vydařil, děti si zasloužily sladkou odměnu.

Vytisknout

Návrat do družiny

Během distanční výuky jsme často slýchávali otázku: „Paní učitelko, kdy už půjdeme do školy?“ A 12. dubna jsme se dočkali my i děti. Nutnost testování a omezení provozu bereme jako daň za návrat do škol a snahu ochránit zdraví všech.

A jak probíhal návrat do družiny? Prioritou bylo vytvoření bezpečného prostředí pro upevňování kamarádských vztahů a podpora vzájemné tolerance. Během komunitních kruhů jsme si povídali o tom, na co se děti nejvíc těšily, co jim scházelo, když byly doma a mohli jsme se vidět jen přes monitor. Ze svých podnětů pak vytvářely strom splněných přání a také diskutovaly o tom, jak společně jednotlivá přání naplňovat. V dalších dnech se děti snažily své nápady přenést na papír. Vzniklé výtvarné práce dokreslují potřebu dětí setkávat se nejen ve škole, ale i odpoledne při zájmové činnosti a společných hrách na dětském hřišti a v příjemném prostředí na Akátku.

Vytisknout

Družinová talentmánie 2019

Ve čtvrtek 7. 3. jsme se vypravili do Frýdlantu nad Ostravicí na tradiční Talentmánii. Ze všech zúčastněných spadla tréma při úvodním společném tanci na jevišti a show mohla začít. K vidění byly taneční, recitační, pěvecká, akrobatická vystoupení, přišel kouzelník a dokonce mezi nás zavítal perfektně vycvičený pejsek.

Naši družinu reprezentovali Elenka Vojtíšková, Katka Bojková, Ema Mališová, Ota Manďák, Terezka Matýsková, Verunka Cvejnová, Natálka Syřinková, Maty Tomíček, Táňa Hrnčířová, Ema Kijonková, Zuzka Kulhánková a zahráli pohádku Začarovaný les.

Také tento ročník Talentmánie potvrdil vysokou úroveň předvedených výkonů dětí, o níž svědčil velký potlesk všech přítomných. K slavnostní atmosféře přispěly prostory kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde celá akce probíhala.

Vytisknout

Výtvarná soutěž v ŠD

Zimní období jsme v naší ŠD zakončili společně, a to výtvarnou soutěži. Zúčastnili se jí téměř všechny děti od 1. do 5. třídy. Představte si, bylo jich skoro padesát! Vyhodnocení proto nebylo vůbec snadné. Přesto jsme z každé kategorie ocenili minimálně tři místa. Sladká odměna však čekala na všechny děti. 

Akce sklidila úspěch, a to je pro nás podnět k tomu, abychom ji mohli opět zopakovat.

Vytisknout

Výlet na Bašku

Konec školního roku je neodmyslitelně spjat s výlety. Horké počasí uplynulých týdnů vybízelo ke koupání, a proto volba padla na přehradu v Bašce.
V pátek 15. 6. děti netrpělivě očekávaly konec vyučování, aby mohly po obědě vyrazit autobusem směr Baška.
Při procházce kolem přehrady foukal studený vítr, takže na koupání nedošlo. Po neustálém žadonění děti vyzkoušely vodu alespoň po kotníky.
Výlet na Bašku byl vyvrcholením celoroční družinové hry, při které děti každý měsíc získávaly body za splněné úkoly, a ty jim byly vyměněny za peníze. Následně je mohly utratit za drobnosti v občerstvení Na Pláži.
Na zpáteční cestě se zamračená obloha vyjasnila a zpod mraků vykouklo sluníčko. Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.

Vytisknout