Sférické kino

Přijelo k nám sférické kino, ve kterém je divákům dána možnost nejen sledovat, ale i zažít neuvěřitelné události a to v obrovské látkové kopuli, do které se vstupuje tajemným otvorem.
Sférické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to jen "suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.
Vědci prokázali, že konvexní obraz, stejně jako jasné barvy, má pozitivní vliv na lidský centrální nervový systém a také na emoční a fyziologický stav. Film nejen láká diváky do zajímavějšího světa, ale i předá mnoho informací, které si lidé zapamatují mnohem lépe než při sledování filmu v televizi či klasickém kině.
Filmy zahrnují širokou škálu věd - vědy fyzikální, o živé přírodě, o Zemi a vesmíru, o technice, o historii, společenské vědy, atd. My jsme postupně zhlédli filmy z cyklu „Přátelé“ a to Přitažlivost zemská a Lidské tělo. A že byly opravdu zajímavé, o tom svědčilo absolutní ticho a soustředěná pozornost našich malých diváků.

Vytisknout

Lyžařský výcvik s Japou

Dobrý den vážení rodiče,
nový termín pro lyžařský kurz je 5.3.-9.3.2018. Odjezd autobusu  je ve 13 hod, návrat kolem 16.20 hod. 

Vytisknout

Vánoční zpívání v kostele

Hvězdy svítily a vzduch se chvěl. Ve středu 13. prosince se v pozdním mrazivém odpoledni scházeli všichni , kteří byli zvědaví, co si pro ně naši nejmenší přchystali. Již potřetí připravila škola ve spolupráci s farností pěknou kulturní akci s názvem" Vánoční zpívání v kostele". Koledy, vánoční písně a básničky připravili peagogové nejen s dětmi z mateřinky, ale i peagogové se školáky. Obohacení programu bylo jistě vystoupení žáků, které nacvičila p. Dvořáková. V 17 hodin za doprovodu varhan, na které nás doprovázela Tereza Janešíková, vše utichlo. Všichni s e zaposlouchali do zpěvu Denisky Krupové, Alice Slováčkové, bývalých žaček naší školy a ostatních dětí. Všem patří velké díky za pomoc při nácviku. Po koncertu si všichni přáli klidné prožití Vánoc, odcházeli do svých domovů plni dojmů z prožitého večera a plni vánoční atmosféry.

Vytisknout

pohádka "O zlaté rybce"

Dne 13. prosince 2017 navštívila naší školu divadelní společnost Bonbón s dárkem k Vánocům, kterým byla pěkná pohádka O zlaté rybce.
S příslovím, že kdo chce pořád víc, nemá nakonec nic, se děti seznámily prostřednictvím hodného rybáře a kouzelné zlaté rybičky.  Hercům se podařilo vtáhnout děti do děje tím, že si zazpívaly pěkné písničky s lakomou rybářkou, zašuměly jako moře, zopakovaly si zvířátka, která žijí na statku, radily hercům jak hrát tak, aby nakonec dobro zvítězilo nad zlem.
Prvňáčci i děti z „mateřinky“ úsměvy i veselým výskáním nejlépe vyjádřily, jak se jim představení, konané v době krásného období adventu, líbilo.

Vytisknout

Vánoční jarmark

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase koná na naší škole Vánoční jarmark. V sobotu 2. prosince se tu sešli žáci školy, rodiče a učitelé, ale i mnoho dalších návštěvníků a společně přivolali krásnou atmosféru nadcházejících svátků. Každý si přitom mohl přijít na své. Děti se zodpovědně ujaly role prodávajících a měly radost, že se jejich práce líbily. Dospělé potěšila pestrá nabídka drobných výrobků, na kterých se mnozí sami podíleli. Nechyběly vlastnoručně vyrobené ozdoby, voňavé perníčky, svíčky, věnce a množství vánočně laděných figurek. Poklidné posezení nabídla školní učebna zvaná Cukrárna, která byla bohatě zásobena. Do školy zavítal také Mikuláš v doprovodu čertů a andělů, každý žák si odnesl sladkou odměnu a došlo i na zpytování svědomí (foto v galerii). Poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli a pomohli s přípravou a organizací jarmarku. Děkujeme.

Vytisknout

Návštěva vystoupení folklorního souboru Ostravička

U příležitosti 35 let od založení souboru Ostravička proběhl 24. 11. ve Frýdku- Místku pořad s názvem Lašský rok v písních a tancích. Žáci všech ročníků naší školy měli možnost vychutnat si taneční choreografie s hudebním doprovodem cimbálové muziky, ve kterých vystupovaly děti předškolního věku vedle svých starších kamarádů z prvního i druhého stupně ZŠ, dokonce měly možnost poznat tanečníka, který chodil do naší školy a patří již k těm zkušenějším členům souboru. Návštěva této kulturní akce byla pro děti zajímavým návodem, jak je možno trávit volný čas, jakých výsledků může každý z nich dosáhnout.

Vytisknout