Dravci v naší škole

16. května tohoto roku naši školu navštívil sokolník, tedy pán, který předváděl dravce. Největší podívánou byl nejspíš pro všechny obrovský orel skalní a orel mořský. Dětem se také moc líbil krkavec, který poskakoval tam a zase zpátky. Také obyčejná poštolka vyvolala obdiv a hlavně smích už jen tím, že se jmenovala Pipík. Děti však rozesmaálo na rozdíl od sokolníka to, že se Pipík pokusil uletět a pak doopravdy frnknul.
Skvělá podívaná byla taky, když si pán zavolal dvě p. učitelky, postavil je blizoučko čelem k sobě a dravec mezi nimi skulinou proletěl nebo když p. učitelka poručila výrovi roztáhnout křídla a on poslechl. Pokus zpestřit si dopoledne na hřišti za školou se krásně povedl. Anna Václavíková 5. tř. (foto v galerii).

Vytisknout

MC Donald´s Cup 2018

Ve dnech 2. a 3. května 2018 se konalo již tradičně fotbalové utkání okolních škol v kopané tentokrát na fotbalovém hřišti ve Frýdlantu n. O. Mladší žáci naší školy z 2. a 3. třídy se s radostí zúčastnili, i když v umístění obsadili místo poslední. Starší žáci ze 4. a 5. třídy se umístili na místě předposledním. Důležitá byla účast naší školy a chuť zapojit se do sportování.

Vytisknout

Soutěž mladých zdravotníků

Čtvrtek 26. dubna 2018 byl pro hlídku mladých zdravotníků z naší školy dnem očekávaným, ale i obávaným. Pro většinu malých zdravotnic byla účast na oblastní soutěži hlídek malých zdravotníků, konané na 7. ZŠ ve Frýdku –Místku, zcela novým zážitkem a velkou premiérou. Poprvé, pod vedením zkušenější kamarádky Zuzky Poledníkové si Adéla Slováčková, Viktorie Javorková, Eliška Káňová, Ema Kijonková a Eva Šnajdrová vyzkoušely své znalosti při ošetřování velmi reálně maskovaných zranění, zvládly také obvazovou techniku i transport zraněného. Čtvrté místo, z účasti devíti družstev pro 1. stupeň, pokládáme za velký úspěch a velkou naději do budoucna.

Vytisknout

Dopravní kurz pro žáky 4. ročníku

Na podzim začal pro žáky 4. ročníku dopravní kurz (praktická část) na DDH ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zde děti předvedly své doposud získané zručnosti při jízdě na kole, znalost pravidel silničního provozu a dopravních značek. Kurz pokračoval teoretickou části v prvním i druhém pololetí.
V pondělí 23. 4. 2018 žáci 4. ročníku úspěšně absolvovali jízdy na dětském dopravním hřišti ve Frýdlantu n. O. Za dovednost při jízdě na kole a znalost pravidel silničního provozu a dopravních značek obdrželi průkaz cyklisty. Závěrečným jízdám předcházela teoretická část a test ověřující získané vědomosti.

Vytisknout

Duben - měsíc bezpečnosti v prženské škole

V rámci měsíce bezpečnosti navštívili v úterý 17. dubna naši školu příslušníci Policie České republiky. Na počátku plánované besedy nám příslušníci sdělili, co je pracovní náplní policistů, u kterých událostí zasahují a jaké činnosti provádějí. Je to především dohled nad dodržováním dopravních pravidel, vyhlášek a zákonů. Důležitý je rovněž rychlý policejní zásah v případě spáchání přestupků nebo výtržností, zajišťování svědků, prokazování totožnosti a odnímání nezákonně držených věcí či zbraní. Nejvíce děti ale zaujaly dopravní prostředky, kterými policisté ke škole dorazili. Silná čtyřkolka a policejní dodávka přilákala všechny děti k obhlídce a možnosti vyzkoušet si třeba spouštění sirény. Bylo v nich k nalezení spousta věcí, které nenajdete v žádném obyčejném autě. Také byly velmi zajímavé pracovní nástroje např. obušek, pouta, terčíky, služební zbraň a jiné donucovací prostředky. V tělocvičně jsme si poté povídali o bezpečnosti na silnicích ale především o chování v silničním provozu. V našem případě je to role chodce na chodníku. Holky zaujalo povídání o oblečení policistů i policistek. Na závěr besedy příslušníci zodpověděli řadu všetečných dotazů. Tímto bychom rádi poděkovali Mgr. Zdeňce Pohludkové - vedoucí odboru dopravy za zprostředkování besedy a výbornou spolupráci s naší školou. (foto v galerii)

 

Vytisknout

Loutnička 2018

V měsíci březnu se v ZŠ TGM ve Frýdlantu konala tradiční pěvecká soutěž žáků 1. stupně. Úvodním slovem pedagogů ZUŠ a poslechem klavírní skladby byla soutěž zahájena. Následovala dechová cvičení k rozezpívání, a pak už nezbylo než předstoupit před diváky a začít zpívat. Porota měla nelehký úkol, vzhledem k vyrovnaným výkonům a rozmanitosti zpívaných písní se rozhodla udělit všem dětem ocenění v rozmezí 1. a 2. místo. Anička Václavíková získala za píseň Hádej pěkné druhé umístění. Celou akci provázela příjemná atmosféra s cílem zpívat společně i ostatním hlavně pro radost. Porota vyzdvihla sílu lidové písně jako nejlepšího ukazatele hodnocení a předala mnoho cenných rad. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a budeme se těšit na další ročník.

Vytisknout