Výstup z dotazníkového šetření

Vážení rodiče,

chtěl bych Vám poděkovat, že jste si našli čas na vyplnění dotazníků, které k Vám před časem doputovaly. Jsem rád, že Vám mohu poskytnout jejich prezentaci ještě na konci tohoto školního roku. Mám také velkou radost z jejich výsledků, které dopadly vysoce pozitivně a to v podstatě ve všech částech dotazníkového šetření. Sledované hodnoty jsou vysoce nadprůměrné a vyrovnané, což je pro nás silně zavazující, ale zároveň jsou velkým povzbuzením do další práce. Z výsledků je zřejmé, že naše cíle jsou v souznění s těmi Vašimi. Přeji Vám všem ty nejlepší prázdniny.

Tomáš Kolesa, ř.š.

Ke stažení:

Vytisknout

Mexiko – první destinace nové celoroční hry Cesta kolem světa

Jak je z titulku zřejmé, v letošním školním roce bude naše družina hodně cestovat. Na výlet do Karibiku nás vzala maminka Mily Ramos, paní Martina Gižová, která nás nejprve seznámila s polohou, podnebím a obyvateli země.

Poté jsme nahlédli pod pokličku mexické kuchyně proslulé svou barevností, množstvím koření a omáček a pokrmů z tortill, jejichž základními surovinami jsou fazole, kukuřice, maso a papričky jalapeños. Prostřednictvím interaktivní tabule jsme se přenesli na místní trh a poznávali pro nás exotickou papáju, dračí ovoce, ananasy, manga či kokosové ořechy a žasli nad množstvím druhů banánů.

Neméně bohatá je v Mexiku i fauna. Se zaujetím děti naslouchaly vyprávění z osobního či zprostředkovaného setkání s pavoučí opicí, jaguárem, hadem škrtičem, leguánem, krokodýlem nebo tarantulí. Z ptačí říše jsou zde k vidění papoušci, plameňáci, pelikáni, tukani. Paní Martina s Milou působí jako dobrovolnice při záchraně mořských želv; poutavě nám popisovaly, jak pomáhají při ochraně hnízd a vypouštění malých želviček do moře.

Z vyprávění a porovnání Miliných rodinných fotografií lze vidět odlišnosti v náplni běžného dne u nás a v Mexiku; v trávení volného času jich však příliš mnoho nenajdete. Mila a její kamarádi, i když často odlišných národností, se stejně jako naše děti rády smějí, společně si hrají, těší se na piñatu a navštěvují řadu kroužků. To ale neplatí pro všechny děti v Mexiku. Některé rodiny jsou velmi chudé, žijí v chatrných přístřeších, musí denně vyžít jen s několika dolary. Bohatší děti navštěvují chudé a darují jim své oblečení a hračky.

Druhý den jsme diskutovali o tom, co děti nejvíc zaujalo. Za správně zodpovězené otázky děti získaly do cestovního pasu samolepku navštívené země a ochutnaly Tortilla chips.

Přestože venku pršelo, všechny přítomné hřálo sluníčko z dalekých krajů. Mamince Mily patří velký dík za velmi zajímavé povídání a seznámení dětí s jinou kulturou, odlišnými životními podmínkami a zvyky lidí na opačném konci světa. Přejeme paní Gižové a Mile šťastný návrat domů do Mexika, a protože jsme díky internetu stále v kontaktu, těšíme se na další sdílené zážitky.

Vytisknout

Sběratelé perel

Tento školní rok jsme se zabývali celoroční hrou, která nesla název „Sběratelé perel“. Děti po celý rok plnily úkoly, za které postupně získávaly perly. Celý tento projekt byl zaměřen především na knihy a čtení s nim spojené. Vyzkoušeli jsme si například tvorbu leporela, herbáře či komiksu. Na konci této hry děti čekala cesta za dobrodružstvím – z pohádky do pohádky, a také sladká odměna, jako tečka na samotný závěr.  

 

Vytisknout

Pilné včelky

 

 

Prostřednictvím půvabného pohádkového příběhu o včelce Sluněnce, která nás provázela den co den, se děti seznamovaly s životem včelstva v úlu. Všechna vývojová stádia včelek děti zachytily na plástve vytvořené z těstovin. Starší děti se snažily na podkladu z bublinkové folie na základě pozorování napodobit anatomii těla včely.

Děti se dozvěděly, jak přichází včelky na svět, jaká panuje v úlu přísná disciplína. Na mladé včelky čeká po vylíhnutí spousta práce, kterou si děti vyzkoušely formou pohybových her a úkolů jednotlivě nebo v týmech od čističky odstraňující z plástu nečistoty, přes kojičku krmící larvy mateří kašičkou a pylem, stavitelku, která vylučuje vosk a staví buňky plástu, až po strážkyni bránící úl před nepřáteli a létavku opylující květy a sající nektar z rostlin.

Víte, že včely umí tančit? To děti předvedly svým rodičům v rámci divadélka Jak se včelky naučily tančit. Tancem se včely dorozumí, kde se dá najít sladký nektar, a dohodnou se i na spoustě dalších věcí, které jsou pro ně důležité. S představením děti vystoupily i u příležitosti otevření naučné stezky ve Včelařském areálu na Krásné.

Završením celého projektu byla výprava na včelnici, kde nás čekal pan Václavík. Poutavou formou přiblížil dětem práci včelaře, ukázal jim pomůcky, bez kterých se při své činnosti neobejde. Se zaujetím jsme pozorovali části těla včely pod mikroskopem. Na nově otevřené naučné stezce čekaly na děti úkoly, které při pozorném čtení hravě zvládly a mohly se pustit do poznávání rostlin při hledání cesty v květinovém bludišti.

Vlastním prožitkem se děti dozvěděly řadu zajímavých poznatků o životě, významu včel a důležitosti ochrany přírody.

Vytisknout

Nikdo z nás nechce válku

V den osvobození Pržna, 5. května, jsme se sešli na vzpomínkovém aktu u příležitosti 77. výročí konce války v naší vlasti. Písní a přednesenými básněmi o české krajině, domovu i o Pržně jsme si připomněli naši krásnou zemi. Bohužel zazněla i slova o hrůzách války na Ukrajině a o důležitosti míru na celém světě. Děti společně s panem starostou položily kytice u pomníku padlých občanů naší obce ve 2. světové válce. Máša, která pochází z Kyjeva, nám přečetla z náhrobku neznámého vojína epitaf v azbuce a pomohla s jeho překladem. I když jsme rádi, že máme mezi sebou nové kamarády z Ukrajiny, modlíme se za ukončení války, která je vyhnala z jejich domovů. Přejeme jim, aby se co nejdříve mohli vrátit ke svým blízkým.

Vytisknout