Zvědavý Nanuk v prženské knihovně

Ne, nelekejte se. Děti v knihovně nedostaly jejich oblíbenou letní pochoutku. Nanuk je jméno zvědavého medvídka, který byl opravdu hrozně zvědavý, povídal si s dětmi o povoláních, řemeslech a zaměstnání rodičů. Paní knihovnice Elena Smékalová měla pro nás připravené moc pěkné dopoledne plné pohádek, říkadel i kostýmů. Prostředí knihovny je dětem dobře známé, některé děti navštěvují knihovnu s rodiči či prarodiči. Naše návštěvy  ale bývají pravidelné. Paní knihovnici tímto moc děkujeme za přípravu a hezké odměny pro děti. Těšíme se na další jarní setkání.

Vytisknout

Putovní výstava v OC Frýda - „Objevy a vynálezy“

Pár dnů před jarními prázdninami v úterý 6. února jsme s žáky 2. až 5. ročníku stepovali v zatím nejchladnějším letošním zimním dni na nádraží a vyhlíželi zpožděný vlak, který nás odvezl do Frýdku, kde bchodní centrum pořádalo putovní výstavu Vynálezy a objevy, na niž jsme byli pozváni.
Okružní cesta koridorem centra byla zpestřena různými exponáty, na kterých si žáci mohli vyzkoušet pokusy nebo si přečíst zajímavý komentář. Exponáty se týkaly jak technických vynálezů, tak zajímavostí z biologie i samotného lidského těla. 
Celou výstavou nás provázela průvodkyně, díky níž se děti dověděly ještě navíc některé informace nebo si mohly vědomostně zasoutěžit a získat malou odměnu. Tou byla i sladká tečka na závěr.

Vytisknout

Sférické kino

Přijelo k nám sférické kino, ve kterém je divákům dána možnost nejen sledovat, ale i zažít neuvěřitelné události a to v obrovské látkové kopuli, do které se vstupuje tajemným otvorem.
Sférické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to jen "suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.
Vědci prokázali, že konvexní obraz, stejně jako jasné barvy, má pozitivní vliv na lidský centrální nervový systém a také na emoční a fyziologický stav. Film nejen láká diváky do zajímavějšího světa, ale i předá mnoho informací, které si lidé zapamatují mnohem lépe než při sledování filmu v televizi či klasickém kině.
Filmy zahrnují širokou škálu věd - vědy fyzikální, o živé přírodě, o Zemi a vesmíru, o technice, o historii, společenské vědy, atd. My jsme postupně zhlédli filmy z cyklu „Přátelé“ a to Přitažlivost zemská a Lidské tělo. A že byly opravdu zajímavé, o tom svědčilo absolutní ticho a soustředěná pozornost našich malých diváků.

Vytisknout

Lyžařský výcvik s Japou

Dobrý den vážení rodiče,
nový termín pro lyžařský kurz je 5.3.-9.3.2018. Odjezd autobusu  je ve 13 hod, návrat kolem 16.20 hod. 

Vytisknout

Vánoční zpívání v kostele

Hvězdy svítily a vzduch se chvěl. Ve středu 13. prosince se v pozdním mrazivém odpoledni scházeli všichni , kteří byli zvědaví, co si pro ně naši nejmenší přchystali. Již potřetí připravila škola ve spolupráci s farností pěknou kulturní akci s názvem" Vánoční zpívání v kostele". Koledy, vánoční písně a básničky připravili peagogové nejen s dětmi z mateřinky, ale i peagogové se školáky. Obohacení programu bylo jistě vystoupení žáků, které nacvičila p. Dvořáková. V 17 hodin za doprovodu varhan, na které nás doprovázela Tereza Janešíková, vše utichlo. Všichni s e zaposlouchali do zpěvu Denisky Krupové, Alice Slováčkové, bývalých žaček naší školy a ostatních dětí. Všem patří velké díky za pomoc při nácviku. Po koncertu si všichni přáli klidné prožití Vánoc, odcházeli do svých domovů plni dojmů z prožitého večera a plni vánoční atmosféry.

Vytisknout

pohádka "O zlaté rybce"

Dne 13. prosince 2017 navštívila naší školu divadelní společnost Bonbón s dárkem k Vánocům, kterým byla pěkná pohádka O zlaté rybce.
S příslovím, že kdo chce pořád víc, nemá nakonec nic, se děti seznámily prostřednictvím hodného rybáře a kouzelné zlaté rybičky.  Hercům se podařilo vtáhnout děti do děje tím, že si zazpívaly pěkné písničky s lakomou rybářkou, zašuměly jako moře, zopakovaly si zvířátka, která žijí na statku, radily hercům jak hrát tak, aby nakonec dobro zvítězilo nad zlem.
Prvňáčci i děti z „mateřinky“ úsměvy i veselým výskáním nejlépe vyjádřily, jak se jim představení, konané v době krásného období adventu, líbilo.

Vytisknout