Slavili jsme svátek Země

V týdnu od 16. do 20. dubna probíhal v naší družině ekologický projekt ke Dni Země. Aby byl prožitek dětí z celého týdne intenzivnější, byl to týden barevný. Barvy jsou všude kolem nás, staly se součástí všech činností v družině. Děti byly předem informovány, která z barev bude „frčet“ následující den, a právě tou obohatili svůj outfit.
Pondělí mělo zelenou barvu. Povídali jsme si o nejdůležitějších podmínkách pro život, které nám Země poskytuje. Zkoušeli jsme si představit, jaký by byl život na naší planetě bez rostlin, bez lesů. Pomocí frotáže jsme objevovali krásu zeleně kolem nás.
V úterý jsme všichni zářili žlutou barvou jako sluníčko, které dává světlo a teplo všemu živému. Do připravených květináčů jsme zasadili semínka slunečnic a přesazovali muškáty, které budou brzy zdobit okna naší družiny.
Oděni do odstínů modré barvy jsme si ve středu vyprávěli o vodě, důležitosti šetřit vodou a významu pro člověka i pro život jako takový. Při vycházce jsme trhali rostliny, které jsme později použili k výrobě herbáře.
Čtvrtkem nás provázela červená barva. Děti při hře dostaly krabici odpadků, které museli roztřídit do připravených kontejnerů (plasty, sklo, papír, vybité baterie a vyřazená elektrozařízení). Víčka PET lahví jsme využili nejen ke tvoření obrazců a pyramid, ale také k vytvoření společné zeměkoule, kterou děti doplnily vlastním portrétem každého z nich.
V pátek jsme barevný týden zakončili bílou barvou – symbolem čistoty. Povídali jsme si o vzduchu, z čeho se skládá, jak jej dokážeme znečistit. A protože nám osud naší Země není lhostejný, rozhodli jsme se posbírat odpadky kolem cyklostezky.
Barevný týden uběhl jako voda. Děti získaly nové dovednosti, vlastním prožitkem si své poznatky lépe upevnily a posílily správné postoje a kompetence v péči o přírodu, která je nenahraditelná pro život nás všech.

Vytisknout

Zdravý týden v naší ŠD

Jednou z náplní činnosti ŠD pro tento měsíc bylo také téma "Zdraví". A proto jsme tomuto věnovali rovnou celý "týden zdraví". Začali jsme v pondělí - za pomoci smajlíků jsme si udělali jasno v tom, co je zdravé, a co příliš ne. Děti si také mohli vyzkoušet ochutnávku jídel, která sklidila velký úspěch.

Chřipkáč, kašlák, rýmouš či smrkáč. O čem je řeč? Takto zábavně jsme ve čtvrtek pojmenovali naše bacily. A že se nám náramně povedly.
Týden jsme završili v pátek, a to pořádnými zdravými hody. Krájelo se snad všechno... banány, jablka, mrkve, papriky či rajčata.

Také pro mladší děti bylo téma Zdraví na prvním místě.

Děti sestavovaly potravinovou pyramidu, která jim usnadnila orientaci v konzumaci doporučeného množství jednotlivých potravin během dne. Nabyté informace dokázaly děti skvěle využít při přípravě zdravého nápoje. Odměnu v podobě ovoce a zeleniny si nechal ujít málokdo.

Druhým faktorem ovlivňujícím zdraví je vedle výživy pohyb. I zde se děti seznámily s pyramidou pohybu, s doporučením různých forem pohybových aktivit v závislosti na intenzitě zadýchání (procházka, běh na hřišti, pomoc doma, výlet s rodinou, venku při hrách…). Děti zjistily, že to s jejich výživovou a zvláště pohybovou gramotností nebude tak špatné. Důkazem je zapojení takřka všech dětí do zimní olympiády.

V nejbližší době se v oblasti pohybu uskuteční: Florbalový turnaj, Švihadlový král a královna, Závody na koloběžkách a Letní olympiáda.

 

Vytisknout

Vítání jara

Příchod jara je pro naši družinu neodmyslitelně spjat s topením Morany. Tento zvyk pochází z pradávných pohanských dob a symbolizuje vynášení smrti a vítání jara.

Letos se k hodoňovické lávce vypravilo na 30 dětí a také hojný počet babiček a dědečků z klubu seniorů. Za doprovodu písniček a básniček jsme sledovali, jak hořící Morana padá do vody. Ještě chvíli jsme se zaobírali myšlenkou, kam až proud řeky Ostravice Smrťáka odnese. Potom jsme se vydali na zpáteční cestu ke škole, rádi, že jsme dali paní Zimě zase na nějakou dobu sbohem.

Vytisknout

Družinová talentmánie 2018

1. března jsme se sešli na ZŠ T. G. Masaryka ve Frýdlantu na tradiční Družinové talentmánii. I přes mrazivé počasí se zúčastnily družiny z Čeladné, Ostravice a ze ZŠ T. G. Masaryka. Pržno nesmělo chybět.
Děti měly možnost ukázat, co dovedou. Mohli jsme zhlédnout nadějné zpěváky, tanečnice, herce a herečky, hru na hudební nástroj, dokonce i vystoupení kouzelníků a žongléra.
Naše děti si připravily čtyři vstupy. Ti nejmladší si připravili pohádku Pět medvědů a zlá babka, David zahhrál na akordeon, děvčata ze 4. a 5. třídy předvedly taneček a Cup Song.
Nejen velký potlesk přítomných, ale také návštěva cukrárny byly odměnou pro všechny děti. Poděkování patří i pořadající družině ze ZŠ T. G. Masaryka za vřelé přijetí a příjemně strávené dopoledne.

Vytisknout