Prázdninové přání

Vážení rodiče, žáci, děti, kolegové a vážená obec
Rád bych vám všem touto cestou popřál báječnou dovolenou nebo raději celé prázdniny, plné nových objevů, zážitků a setkání. Zároveň vám všem chceme poděkovat za moc fajn školní rok. Bez vaší podpory by to tak nebylo!

Slunce v duši přeje ZŠ a MŠ Pržno

Vytisknout

Víte, nevíte?

Rád bych vás touto cestou seznámil s tím, co se dělo, děje a bude dít v ZŠ a MŠ Pržno. V letošním školním roce jsme vypracovali vizi školy, která se opírá o naše hodnoty a také o hodnoty a potřeby rodičů. Hodnoty rodičů nám ukázal dotazník, kde mezi hlavní priority patří kvalita vzdělávání a vztahy ve škole (žák – žák, žák učitel, učitel – učitel, učitel – rodič a další).
V srpnu 2018 jsme na dvoudenním pracovním setkání všech zaměstnanců školy vytvořili vizi školy s názvem „Vy s námi, my s vámi“ a tuto vizi průběžně revidujeme a přizpůsobujeme podmínkám a potřebám školy, a pokud se nějak dramaticky nezmění okolnosti, rádi bychom v horizontu 5 let splnili její hlavní cíle.
Naše vize se opírá o tyto hlavní priority:

  • kvalitní a efektivní výchova a vzdělávání
  • spolupráce mezi všemi zaměstnanci a komunitou školy
  • škola je otevřeným prostorem
  • škola si zakládá na rodinném a zdravém prostředí

V letošním roce jsme se zaměřili na kvalitu vzdělávání, všichni pedagogové ZŠ prošli školením RWCT -Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které zavádějí do praxe. Ve škole pracuje mentor, který nabízí kolegiální podporu všem pedagogům. Pracujeme taky na profesním standardu pedagogů. V posledních letech se nám daří mimořádně spolupracovat s mateřskou školou, která se letos věnovala spolupráci s místní komunitou. 
Pro příští rok se chceme zaměřit na rozvoj spolupráce mezi školou, školkou a školní družinou tak, abychom efektivně přenášeli dobrou praxi napříč celou školou. Dalším cílem je propojení školy s reálným životem a rádi bychom podpořili u žáků profesní orientaci. 
…tak už víte? Kdo potřebuje vědět více, je u nás vítán.

Tomáš Kolesa ř.š.

Vytisknout

Školní výlet - Záchranná stanice a Dům přírody Poodří- Bartošovice

Výlet se uskutečnil pro celou školu v pondělí 24. 6. 2019. Během komentované prohlídky areálu se děti dověděly spoustu zajímavých informací o raněných zvířatech, zejména opeřencích, prohlédly si handicapované dravce, kterých bylo ve stanici nejvíce. V odborné expozici určovaly názvy zvířat vycpaných a instalovaných v sobě přirozeném prostředí, nebo pomocí interaktivní tabule řešily kvízy a rébusy. Hodinová prohlídka byla pro naše zvídavce krátká, zájem dětí byl opravdu nevídaný. Procházka v zámeckém parku bartošovického panství ve stínu velkých starých stromů byla příjemným osvěžením a pak hurá na zmrzlinu.

Vytisknout

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Hlídka mladých zdravotnic naší školy našla i letos odvahu a 25. 4. 2019 se zúčastnila okresního kola soutěže HMZ. Děvčatům – Karolíně Fišerové, Elišce Káňové, Evě Kijonkové, Zuzce Poledníkové a Evě Šnajdrové se podařilo získat krásné 2. místo. Potvrdily tak znalosti, schopnosti a dovednosti (spolupráce, koordinace postupů, operativní  komunikace) získané celoroční prací ve zdravotnickém kroužku. Kromě radosti z umístění si odnesly i spoustu nových informací a zážitků.

Vytisknout

Atletický trojboj 2019

Ve středu 12. června se konal ve sportovním areálu ZŠ Čeladná za krásného počasí Atletický trojboj 2019. Celá soutěž měla spád a náboj, který jí dávaly i kvalitní sportovní výkony. Naši školu reprezentovalo celkem devět dětí. Jednotlivé úspěchy zaznamenali:

  1. místo: Šimon Václavík – 4. třída
  2. místo: Antonín Matýsek – 2. třída
  3. místo: Adéla Slováčková – 5. třída
  4. místo: Vojtěch Rýznar – 5. třída

Vytisknout

Setkání s Limetkou

Setkání s Limetkou po roce proběhlo 27.5. To za námi na hřiště opět přijela paní Manďáková s koníkem Limetkou a všechny děti ze třídy povozila. My jsme Limetce za svezení přinesli suché pečivo , jablíčka a mrkev. 
 Ani se nám nechtělo věřit, že už uběhl celý školní rok od chvíle, kdy jsme se naposledy viděli. Hodně jsme se toho od té doby naučili: prvňáčci zvládli všechna písmena nejen napsat, ale i přečíst, dovedou sčítat a odčítat do 20, druháci se seznámili s násobilkou, celou polovinu už slušně umí, přečetli si nejednu knihu a v českém jazyce už dokáží  pěkně psát (někdy i bez chyb). 
To vše ale ještě zlepší v novém školním roce. Ten je však daleko, protože jsou před námi PRÁZDNINY  a na ty se moc těšíme.

Vytisknout