Jablíčkování

První projekt školního roku 2021/2022 jsme nazvali Jablíčkování. Jeho cílem bylo prostřednictvím prožitku vést děti k tomu, aby byly vnímavé k darům, kterými nás příroda obdarovává, a aby se učily pro život.

Které ovoce bude děti provázet celý týden, zjišťovaly postupným odkrýváním dílků ve čtvercové síti. Při vycházkách děti pozorovaly ovocné stromy a jejich plody v zahradách, aby pak mohly vytvořit jablíčka pomocí kousků látek nebo z krepového papíru. Také soutěž O nejkrásnější jablíčko vytvořené volnou technikou přispěla k rozzáření stěn družiny. Jablka byla i námětem pohybových her s padákem.

Nejvíc se děti těšily, až si z přinesených jablíček samy připraví dobrůtku. To pak loupaly, krájely, strouhaly, válely, vykrajovaly, tvořily taštičky, trojhránky, šátečky a další tvary, které zdobily, potíraly a šup s nimi do trouby. Během chvilky se vůně štrůdlu linula celou družinou a všichni se nemohli dočkat, až své výtvory ochutnají. A chutnaly znamenitě!

Ani v jednom z donesených jablíček jsme „návštěvníka“ neobjevili, a tak jsme si na závěr jablíčko s červíkem vyrobili.

 

Vytisknout

Společně do Vesmíru aneb ohlednutí za loňským školním rokem

... držte se, letíme! Loňský rok jsme společně proletěli Vesmírem. Každý měsíc jsme se nejen něco dozvěděli o planatách, ale také jsme si toho spoustu vyrobili.

Naše společné putování jsme završili nejen společným malováním kamínků, ale také plněním vesmírných úkolů na naší spolčné vesmírné cestě. Za všechnu tuto píli, byla pro děti na konci přichystána dobrá a chutná odměna... VESMÍRNÁ PIZZA

 

Vytisknout

Bezpečně do školy i ze školy

... bylo cílem týdenního projektu zaměřeného na dopravní výchovu. Při vycházkách jsme sledovali dopravu, uvědomovali jsme si význam dopravních značek a připomněli jsme si bezpečné přecházení silnice. Po návratu děti malovaly dopravní značky, které je na vycházce zaujaly. Děti se přesvědčily, že pouze znalost dopravních značek nestačí. Jízda zručnosti na koloběžce prověřila koordinaci pohybů, správný odhad a soustředění při objíždění kuželů a překonávání překážek v co nejlepším čase. Naopak zorientovat se v prostoru, zvolit správnou trasu a vyhnout se barevně označeným překážkám bylo cílem další jízdy. Vlastní koloběžka byla výhodou, ale i na půjčené od kamaráda to dětem jezdilo znamenitě. A protože řada dětí má kromě koloběžky také kolo, zopakovali jsme si, jak má vypadat to správně vybavené. Učit se vnímat možné nebezpečí si děti vyzkoušely prostřednictvím Policejních pohádek, v nichž společně s hrdiny prožívaly každodenní situace a pomáhaly integrovanému záchrannému systému sjednávat nápravu. Díky ukázněnosti a ohleduplnosti dětí se projekt vydařil a děti si mohly názorně vyzkoušet dopravní výchovu hravou formou.

Vytisknout

Barevný týden

... blížilo se pondělí 19. dubna a s nim i odstartoval ekologický projekt ke Dni Země. Pro většinu také známý jako "Barevný týden". Děti musely každý den přemýšlet, jak vymyslí svůj ranní outfit. 

Pondělí mělo barvu žlutou. Povídali jsme si o sluníčku, jak je pro naši planetu Zemi důležité, a přitom jsme si stihli vyrobit krásně zářivé pampelišky a louku plnou narcisů. V úterý se všechny děti na chvíli staly vodníčky. Společně jsme zelenou barvu hledali nejen kolem sebe, ale hlavně v přírodě. Načerpaní iinspirací lesů, listí a trávy, jsme se pokusili najít všechny odstíny zelené. Po připravených květináčů jsme si zasadili malé zelené překvapení.

Odění do odstínů červené barvy se ve středu děti dostaly k třídění odpadů. Prošli jsme se po naší obci a prohlédli si, kde všude jsou kontejnery rozmístěny. Děti zvládly roztřídit nejen plasty, sklo a papír, ale také elektroodpad a použité baterie. Společně jsme den završili novou technikou zapouštení barvy, tzv. "do perlanu".

Čtvrtkem nám provázela modrá barva. Vyprávěli jsme si o důležitosti vody - kapku jsme si společně namalovali. A jak? Pomohl nám jar na nádobí. Mladší děti vyráběly zeměkouli a zjišťovaly, kolik povrchu Země pokrývá voda.

V pátek jsme barevný týden zkončili doslova "barevně" - všechny barvy povoleny! Děti pracovaly s prstovými barvami. Úkol: "Vytvořit svou planetu Zemi, co nejbarevněji". A barevná byla celá družina, protože jsme vyzdobili okna barevnými motýly.

V "barevném týdnu" nám počasí moc nepřálo, avšak jakmile se objevilo sluníčko, rozhodli jsme se závěrem posbírat odpadky kolem naší školy, kolem cyklostezky a u nádraží. Děti odvedly kus práce, naplněné pytle odvezli pracovníci obce. Je vidět, že dětem není příroda lhostejná. Barevný týden se vydařil, děti si zasloužily sladkou odměnu.

Vytisknout

Návrat do družiny

Během distanční výuky jsme často slýchávali otázku: „Paní učitelko, kdy už půjdeme do školy?“ A 12. dubna jsme se dočkali my i děti. Nutnost testování a omezení provozu bereme jako daň za návrat do škol a snahu ochránit zdraví všech.

A jak probíhal návrat do družiny? Prioritou bylo vytvoření bezpečného prostředí pro upevňování kamarádských vztahů a podpora vzájemné tolerance. Během komunitních kruhů jsme si povídali o tom, na co se děti nejvíc těšily, co jim scházelo, když byly doma a mohli jsme se vidět jen přes monitor. Ze svých podnětů pak vytvářely strom splněných přání a také diskutovaly o tom, jak společně jednotlivá přání naplňovat. V dalších dnech se děti snažily své nápady přenést na papír. Vzniklé výtvarné práce dokreslují potřebu dětí setkávat se nejen ve škole, ale i odpoledne při zájmové činnosti a společných hrách na dětském hřišti a v příjemném prostředí na Akátku.

Vytisknout

Družinová talentmánie 2019

Ve čtvrtek 7. 3. jsme se vypravili do Frýdlantu nad Ostravicí na tradiční Talentmánii. Ze všech zúčastněných spadla tréma při úvodním společném tanci na jevišti a show mohla začít. K vidění byly taneční, recitační, pěvecká, akrobatická vystoupení, přišel kouzelník a dokonce mezi nás zavítal perfektně vycvičený pejsek.

Naši družinu reprezentovali Elenka Vojtíšková, Katka Bojková, Ema Mališová, Ota Manďák, Terezka Matýsková, Verunka Cvejnová, Natálka Syřinková, Maty Tomíček, Táňa Hrnčířová, Ema Kijonková, Zuzka Kulhánková a zahráli pohádku Začarovaný les.

Také tento ročník Talentmánie potvrdil vysokou úroveň předvedených výkonů dětí, o níž svědčil velký potlesk všech přítomných. K slavnostní atmosféře přispěly prostory kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde celá akce probíhala.

Vytisknout